CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

Tytuł: Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries

Autor: Anna Piszcz i Adam Jasser (redaktorzy)

Recenzenci: Dr Václav Šmejkal, prof. Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), Bernadeta Kasztelan-Świetlik, partner Kancelarii GESSEL (Warszawa), b. Wiceprezes UOKiK

Seria: „Podręczniki Monografie” (27)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-66282-05-6, 978-83-66282-06-3 (e-book)

Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries CARS właśnie opublikował obszerny przegląd regulacji dotyczących przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w relacjach handlowych w sektorze rolnym w krajach Europy centralnej. Tom „Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries" jest efektem pracy międzynarodowego zespołu badawczego zorganizowanego przez CARS z udziałem badaczy i praktyków prawa konkurencji z ośmiu krajów regionu.