CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

CARS realizuje instytucjonalny program wydawniczy ukierunkowany na dwa rodzaje publikacji: wydawnictwa zwarte (książki indywidualne i zbiorowe) oraz periodyki.

W ramach serii „Podręczniki i Monografie” CARS publikuje (w tradycyjnej formie papierowej) książki poświęcone prawu i ekonomii ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej regulacji sektorowej. Tej samej tematyce poświęcone są też WORKING PAPAPERS CARS publikowane w formie elektronicznej.

CARS wydaje też dwa periodyki naukowe: papierowy Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) oraz internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR).

Książki oraz YARS – po okresie rocznej lub półrocznej karencji – są również do pobrania w wersji elektronicznej na zasadzie open access na podstawie licencji Creative Commons 3.0 Polska.

Publikacje papierowe CARS są do nabycia w „Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel”, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tbiel@wz.uw.edu.pl; (22) 55.34.146; 501.367.976.

Dodano 08.12.2014 • Pełny artykułMonografie i podręczniki

Dodano 03.04.2017 • Pełny artykułWORKING PAPERS

Dodano 08.12.2014 • Pełny artykułYearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS)

Dodano 19.10.2017 • Pełny artykułinternetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny