CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego laboratoria
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Laboratoria sektorowe

Od 2016 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych intensyfikuje realizację swoich zadań statutowych w sektorach szczególnych i infrastrukturalnych, w tym w szczególności w transporcie lotniczym i kolejowym, telekomunikacyjnym i audiowizualnym, pocztowym, energetycznym itp.

Służące im „Laboratoria sektorowe” prowadzą zorientowane na potrzeby nauki i praktyki badania i prace wdrożeniowe, świadczą ekspertyzy naukowe, organizują krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, szeroko współpracują z organami regulacyjnymi, placówkami naukowymi i firmami, publikują książki i czasopisma, w tym „Serię Regulacyjną” internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Dodano 4.03.2018 • Pełny artykuł(5) CARS Digital Markets and Data Economy Laboratory

Dodano 21.04.2017 • Pełny artykuł(4) Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Dodano 21.10.2016 • Pełny artykuł(3) Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego CARS

Dodano 29.08.2016 • Pełny artykuł(2) Laboratorium Rynku Pocztowego CARS

Dodano 29.08.2016 • Pełny artykuł(1) Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS