CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego linki
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Links

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001

Portal Antitrust.pl

Kraj Regulator narodowy Regulator sektorowy
Polska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Transportu Kolejowego
Albania CAA
Austria BWB
Cypr CPC
Czechy UPOHS
Dania KFST
Estonia ECA
Finlandia FCA
Francja AC
Grecja HCC
Holandia NMA
Irlandia CA
Liechtenstein AVW
Litwa CC
Luksemburg CC
Łotwa KP
Niemcy BKA
Norwegia NCA
Portugalia AC
Rosja FAS
Słowacja AO
Słowenia CPO
Szwajcaria WEKO
Szwecja KV
Turcja REKABET
Węgry GV
Wielka Brytania CC
Włochy AGCM