CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

O nas

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) zostało utworzone CARS zostało utworzone uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2007 r. jako „inna wymieniona w regulaminie wydziału jednostka, niezbędna do realizacji zadań wydziału” w rozumieniu § 20 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r.

CARS prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony konkurencji i regulacji sektorowych w gospodarce rynkowej, ale także przygotowuje wydawnictwa zwarte i periodyczne, organizuje lub współorganizuje konferencje naukowe, seminaria i warsztaty, świadczy usługi doradcze i szkoleniowe, prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie, a w przyszłości będzie także patronować studiom podyplomowym.

Sprawozdania z działalności CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS Sprawozdanie z działalności CARS w roku 2018

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS Sprawozdanie z działalności CARS w roku 2017

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS Sprawozdanie z działalności CARS w roku 2016

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS Sprawozdanie z działalności CARS w roku 2015

działalność CARS Sprawozdanie z działalności CARS w roku 2014

działalność CARS Sprawozdanie z działalności CARS w roku 2013

Sprawozdanie z dzialalnosci CARS w latach 2007-2013 Sprawozdanie z działalności CARS w latach 2007–2013

działalność CARS Sprawozdanie z działalności CARS w roku 2012

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS Sprawozdanie z działalności CARS w roku 2011

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Sprawozdanie z działalności CARS w roku 2010

CARS prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony konkurencji i regulacji sektorowych w gospodarce rynkowej Sprawozdanie z działalności CARS w latach 2007-2010

organizuje lub współorganizuje konferencje naukowe, seminaria i warsztaty, świadczy usługi doradcze i szkoleniowe Prezentacja działalności CARS (marzec 2010)

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS