CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody CARS

Nagroda CARS jest przyznawana od 2012 r. – w latach 2012-2014 jako tzw. nagroda antymonopolowa, a od 2015 r. (co drugi rok naprzemiennie) jako nagroda antymonopolowa lub regulacyjna. „Regulamin Nagrody” oraz „Lista bazowa” i „Lista Uprawnionych” są każdorazowo publikowane na stronie internetowej CARS.

Fundatorem Nagrody CARS w latach 2012-2017 był PKO Bank Polski.Bank PKO BP

Od 2016 r. może być też przyznawana Nagroda Honorowa CARS.

sowa CARS orzel CARS

Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego

W dniu 18 maja 2017 r. w Sali Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się szóste już uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę CARS, organizowanego corocznie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW. Tym razem została przyznana nagroda za najlepsze monografie z zakresu regulacji sektorowej (regulacyjna).

Laureatem Nagrody CARS 2017 (regulacyjnej) został dr hab. Filip Elżanowski z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę (habilitacyjną) pt. Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki (Wolters Kluwer, 2015).

Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego

Nominowane do Nagrody zostały także prace dr Ewy Galewskiej z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr. Łukasza Grzejdziaka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dr. Rafał Nagaja z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr. hab. Adam Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobnie jak w ubiegłych latach fundatorem nagrody był PKO Bank Polski S.A. Statuetkę Nagrody – Orła – wręczyła Pani Justyna Borkiewicz Dyrektor pionu Zarządu PKO Bank Polski S.A. w towarzystwie członków Kapituły.

Bezpośrednio po Gali obył się „Panel Regulatorów” nt. Działania regulatorów sektorowych w sprawie realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w którym udział wzięli Panowie Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Krzysztof Dyl, Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Radosław Pacewicz, Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego oraz – w roli moderatora – prof. Stanisław Piątek, Wicedyrektor CARS.

Regulamin Nagrody Regulamin Nagrody

Lista bazowa Lista bazowa

Lista uprawnionych Lista uprawnionych

Karta do głosowania Karta do głosowania

Program Gali Program Gali

Program Panelu Regulatorów Program Panelu Regulatorów

Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego