CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody CARS

Nagroda CARS jest przyznawana od 2012 r. – w latach 2012-2014 jako tzw. nagroda antymonopolowa, a od 2015 r. (co drugi rok naprzemiennie) jako nagroda antymonopolowa lub regulacyjna. „Regulamin Nagrody” oraz „Lista bazowa” i „Lista Uprawnionych” są każdorazowo publikowane na stronie internetowej CARS.

Fundatorem Nagrody CARS w latach 2012-2017 był PKO Bank Polski.Bank PKO BP

Od 2016 r. może być też przyznawana Nagroda Honorowa CARS.

sowa CARS orzel CARS

Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego

Stanisław Gronowski

W dniu 17 maja 2018 r. Kapituła Nagrody CARS przyznała Honorową Nagrodę CARS 2018 Panu Dr. Stanisławowi Gronowskiemu, sędziemu NSA w stanie spoczynku, 1. Przewodniczącemu Sądu Antymonopolowego, potem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za całokształt osiągnięć w sferze rozwoju prawa ochrony konkurencji.

Uroczyste wręczenie Nagrody (tzw. Wielkiej Sowy) odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. w ramach konferencji naukowej CARS poświęconej projektowi dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.

Laudatio wygłosiła laureatka Nagrody Honorowej CARS z 2016 r, Prof. Anna Fornalczyk, 1. Prezes Urzędu Antymonopolowego.

Życiorys Życiorys sędziego Stanisława Gronowskiego

Galeria

Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego