CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody CARS

Nagroda CARS jest przyznawana od 2012 r. – w latach 2012-2014 jako tzw. nagroda antymonopolowa, a od 2015 r. (co drugi rok naprzemiennie) jako nagroda antymonopolowa lub regulacyjna. „Regulamin Nagrody” oraz „Lista bazowa” i „Lista Uprawnionych” są każdorazowo publikowane na stronie internetowej CARS.

Fundatorem Nagrody CARS w latach 2012-2017 był PKO Bank Polski.Bank PKO BP

Od 2016 r. może być też przyznawana Nagroda Honorowa CARS.

sowa CARS orzel CARS

Nagroda Naukowa CARS 2018 (antymonopolowa) – Wielka Sowa – dla Prof. Rajmunda Molskiego

 Prof. Rajmund Molski Prof. Rajmund Molski

Także tegoroczny konkurs o „Nagrodę Naukową CARS” (antymonopolową) odbył się w dwóch fazach. W głosowaniu – przeprowadzonym po raz pierwszy w drodze elektronicznej – największą –– acz zbliżoną (w przedziale trzech) – liczbę głosów uzyskało sześć prac. W konsekwencji Kapituła postanowiła uznać je wszystkie za „Prace nominowane do „Nagrody Naukowej CARS 2018 (antymonopolowej)”; były to (w kolejności alfabetycznej) następujące prace:

1) Ocena siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze nad horyzontalnymi koncentracjami przedsiębiorców, autorstwa dr. Dariusza Aziewicza (z Kancelarii Prawnej SPCG), wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2017;

2) Group litigation as an instrument of competition law enforcement – analysis based on European, French and Polish experience, autorstwa dr. Macieja Gaca (z Kancelarii Prawnej Hogan and Lovells), wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2017;

3) Regulacja finansowania usług publicznych, autorstwa dr. Łukasza Grzejdziaka (z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego), wydana przez Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015;

4) Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko koncentracyjne w świetle prawa antymonopolowego, autorstwa dr. hab. Darii Kosteckiej-Jurczyk (z (INE WPAiE UWr), wydana przez CH Beck 2017;

5) Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, autorstwa dr. hab. Grzegorza Materny (z Instytutu Nauk Prawnych PAN), wydana przez Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016;

6) Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, autorstwa prof. USz dr hab. Rajmunda Molskiego (z WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego), wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Kapituła dokonała wyboru pracy, która uzyskała „Nagrodę Naukową CARS 2018” (antymonopolową), w drodze dodatkowego głosowania. Laureatem Nagrody została praca Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, autorstwa prof. USz dr hab. Rajmunda Molskiego (z WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego), wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Uroczyste wręczenie Nagrody – Wielkiej Sowy – odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. podczas Konferencji Naukowej CARS poświęconej „Projektowi dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w sektorze rolnym a polska ustawa o nadużywaniu przewagi kontraktowej”.

Laudatio wygłosił członek Kapituły, prof. Cezary Banasiński, laureat Nagrody Naukowej CARS (antymonopolowej) w r. 2016

Prof. Rajmund Molski Regulamin Nagrody

Prof. Rajmund Molski Lista Bazowa

Prof. Rajmund Molski Lista uprawnionych

Galeria

Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego