CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody CARS

Nagroda CARS jest przyznawana od 2012 r. – w latach 2012-2014 jako tzw. nagroda antymonopolowa, a od 2015 r. (co drugi rok naprzemiennie) jako nagroda antymonopolowa lub regulacyjna. „Regulamin Nagrody” oraz „Lista bazowa” i „Lista Uprawnionych” są każdorazowo publikowane na stronie internetowej CARS.

Fundatorem Nagrody CARS w latach 2012-2017 był PKO Bank Polski.Bank PKO BP

Od 2016 r. może być też przyznawana Nagroda Honorowa CARS.

sowa CARS orzel CARS

Nagroda Naukowa CARS 2019 (regulacyjna) – Wielki Orzeł – dla dr hab. Marzeny Czarneckiej

Także tegoroczny konkurs o „Nagrodę Naukową CARS” (regulacyjną) odbył się w dwóch fazach. W głosowaniu przeprowadzonym w drodze elektronicznej największą liczbę głosów uzyskały cztery prace, które Kapituła postanowiła uznać za „Prace nominowane do „Nagrody Naukowej CARS 2019 (regulacyjnej)”; były to następujące prace następujących autorów (w kolejności alfabetycznej):

1) dr hab. Marzena Czarnecka (z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) za pracę Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2018;

2) dr Sylwia Kaczyńska (praktyk, do niedawna szef biura Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego) za pracę pt. Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa. Wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2016;

3) dr hab. Agnieszka Kunert-Diallo (współpracownik PLL LOT) za pracę Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2018;

4) dr Ilona Przybojewska (radca prawny w Ciołek Kancelaria) za pracę Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce ex ante czy ex post, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Kapituła przychyliła się do wyboru dokonanego w głosowaniu uczestników konkursu i przyznała Nagrodę Naukową CARS (regulacyjną) pracy Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, wyd. 1, autorstwa dr hab. Marzeny Czarneckiej (z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), wydaną przez wydawnictwo Beck, Warszawa 2018.

Uroczyste wręczenie Nagrody – Wielkiego Orła – odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r. podczas Konferencji Naukowej CARS nt. nt. „Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim”.

Laudatio wygłosiła Pani Prof. Anna Fornalczyk, członek Kapituły, laureat Nagrody Honorowej CARS 2017.

Galeria

Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego