CARS about
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

About us

CARS Award has been granted since 2012. From 2012 until 2014 CARS Award had been granted as an antitrust award, and from 2015 it has been granted every year as an antitrust or regulatory award alternately. “Award Rules”, “List of monographs” and “List of voting authors” are always published on CARS website.

Between 2012-2017 CARS Awards were sponsored by the PKO Bank Polski (Polish Bank PKO).Bank PKO BP

Since 2016 Honorary CARS Award can be also granted.

sowa CARS orzel CARS

CARS Scientific Award (2018) – the Big Owl – for Prof. Rajmund Molski

 Prof. Rajmund Molski Prof. Rajmund Molski

The Laurate of the CARS Award 2018 (Antitrust Award) was Prof. Rajmund Molski from the Warsaw University Faculty of Law and Administration for his monograrph Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów [Legal and economic aspects of national champion policy], University of Warsaw Faculty Management press, Warsaw 2015. Other CARS Award 2018 nominees were: Dr. Dariusz Aziewicz, Dr. Maciej Gac, Dr. Łukasz Grzejdziak, Dr. hab. Daria Kostecka-Jurczyk and Dr. hab. Grzegorz Materna.

Prof. Rajmund Molski Regulamin Nagrody

Prof. Rajmund Molski Lista Bazowa

Prof. Rajmund Molski Lista uprawnionych

Photo gallery

Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018. Wielka Sowa dla Sędziego dr. Stanisława Gronowskiego