CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego studia szkolenia
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Wykłady gościnne

Wykładowca: Dr Michèle Finck, Max Planck Institute for Innovation and Competition

Tytuł wykładu: Blockchain and Regulation

Data i miejsce: 3.06.2019 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW

W dniu 3 czerwca odbył się wykład gościnny z udziałem Dr Michèle Finck (Max Planck Institute for Innovation and Competition) pt. "Blockchain and Regulation". W ramach swojego wystąpienia Michèle Finck zaprezentowała wyniki badań nad wyzwaniami, które technologia blockchain niesie dla regulacji życia gospodarczego w Unii Europejskiej. Michèle Finck jest autorką książki pt. Blockchain Regulation and Governance in Europe, wydanej przez Cambridge University Press w 2019 r.

Blockchain and Regulation Full articlePlakat