CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego wywiad
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Studiów
Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-309,
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001

Wywiad

wywiad Antitrust wywiad Antitrust wywiad Antitrust wywiad Antitrust