Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Studiów
Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-309,
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001

News

Konferencja międzynarodowa CARS i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2015 r.

Zapraszamy na konferencję międzynarodową CARS i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective”, poświęconą w szczególności Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego. Konferencja odbędzie w Hotelu „Pięć Dębów” w Supraślu k. Białegostoku (ul. Rymarka 7) w dniach 2-4 lipca 2015 r. Zob. szerzej:
Koncepcja
Program
Formularz zgłoszeniowy

Odpalamy stronę internetową 1. Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji

Z dniem 2 lutego br. zacznie funkcjonować specjalna strona internetowa 1. PKPK, który odbędzie się w Warszawie w dniach 13.-15.04.2015 r. Tym samym rozpoczynamy kolejną fazę przygotowań Kongresu, którego organizatorem jest CARS, a Partnerem Tauron Polska Energia.
Zapraszamy

tauron cars

Grupa robocza ds. monitorowania stosowania przepisów OKiKU znowelizowanych w 2014 r. oraz modernizacji wzorców normatywnych w kolejnej noweli do OKiKU.

Zobacz więcej.

Kolejna Ekspertyza naukowa CARS: Pojęcie podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem treści art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (2015).

W dniu 4 lutego 2015 r. opublikowana została kolejna – dostępna publicznie – Ekspertyza naukowa CARS. Tym razem analizie antymonopolowoprawnej poddane zostały pojęcia „podmiotów zależnych” i „grupy kapitałowej”. Zob. więcej

Jest już iKAR 1(4)2015

Informujemy, że właśnie ukazał się 1. tegoroczny numer iKAR (1/2015), poświęcony regulacji kolejowej. Tym samym rozpoczynamy 4. rok wydawania naszego periodyku. iKAR 1/2015 jest też 1. numerem z jego „Serii regulacyjnej”. W serii tej będą ukazywały się corocznie cztery zeszyty, poświęcone regulacji transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i finansowej. Zapraszamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Najnowsza Ekspertyza naukowa CARS: Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych (2015)

W dniu 29 stycznia 2015 r. opublikowana została kolejna – dostępna publicznie – Ekspertyza naukowa CARS. Tym razem powołany w CARS zespół poddał analizie obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych. Zob. więcej

Konferencja CARS 19.01.2015 r.

W dniu 19 stycznia 2015 r. odbyła się 1. tegoroczna konferencja CARS poświęcona zmianom w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które weszły w życie 18.021.2015 r., oraz najważniejszym kierunkom dalszej jej modernizacji. Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie. Wzięło w niej udział ponad 130 osób z różnych zainteresowanych środowisk. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w iKAR nr 2/2015.
Program
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. – najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji
Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Dalsze zmiany w systemie kar pieniężnych
Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Konkurs na adiunkta naukowo-badawczego w CARS

Trwa konkurs na pełno-etatowego adiunkta naukowo-badawczego w CARS. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału wszystkich tych, którzy spełniają ustalone kryteria i chcieliby przyłączyć się do naszego zespołu. Zobacz więcej.

Jest już ostatni w roku 2014 numer iKAR (9/2014)

Informujemy, że ukazał się już ostatni tegoroczny numer iKAR (nr 9/2014). Jest to numer regularny, którego redaktorem prowadzącym jest dr Maciej Bernatt z Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Wywiad Dyrektora CARS dla czeskiego kwartalnika ANTITRUST

Zob. więcej

Najnowsza ekspertyza CARS: Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny (2014)

15 grudnia 2014 r. opublikowana została kolejna – dostępna publicznie – Ekspertyza CARS. Tym razem powołany w CARS zespół przygotował prawną i ekonomiczną analizę klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny. Zob. więcej

Jest już iKAR 2014, 8(3)

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że właśnie ukazał się 8. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), tym razem poświęcony głównie regulacji telekomunikacyjnej. Jego redaktorem prowadzącym jest prof. dr hab. Stanisław Piątek z Wydziału Zarządzania UW. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Pierwsza konferencja CARS w r. 2015

Zapraszamy na 1. w 2015 r. konferencję CARS poświęconą „znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejszym zmianom i kierunkom dalszej modernizacji”, która odbędzie w Centrum Konferencyjnym UOKiK (Plac Powstańców Warszawy 1) w poniedziałek 19.01.2015 r. w, godz. 9.30 – 16.30. Zob. szerzej
Koncepcja
Program
Formularz zgłoszeniowy

Jest już iKAR 2014, 7(3)

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że właśnie ukazał się 7. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęcony głównie regulacji kolejowej. Jego redaktorami prowadzącymi byli dr Michał Będkowski-Kozioł oraz Łukasz Gołąb z Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest już YARS 2014, vol. 7(10)

Informujemy, że właśnie ukazał się numer specjalny Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (2014, vol. 7(10), pod redakcją Eweliny D. Sage PhD (OXON). Zawiera on wystąpienia wygłoszone w ramach „Competition Policy Workshop”, zorganizowanego w ramach IX. ASCOLA Conference Warsaw 2014. Czytaj więcej.

Archiwum 2007–2014

Darek Kondefer painter and photographer