CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego strona główna
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Studiów
Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319,
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001

News

Ostatnie numery iKAR z 2019 r. są już dostępne

W pierwszych dniach stycznia 2020 r. ukazały się iKAR-y:
nr 7/2019 – zeszyt regulacyjny poświęcony prawu o obligacjach i jego zmianach, redagowany przez dr Angelinę Stokłosę i dr. Szymona Sypa ze Szkoły Głównej Handlowej, oraz
nr 8/2019 – zeszyt konsumencki, redagowany przez dr hab. Edytę Rutkowską-Tomaszewską, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kolejny numer YARS, vol. 2019, 12(20) opublikowany

Mamy przyjemność poinformować, że na stronie: www.yars.wz.uw.edu.pl dostępny jest najnowszy numer YARSa. Numer poświęcony jest wyzwaniom stojącym przed implementacją Dyrektywy ECN+ w wybranych państwach członkowskich. Analizowane zagadnienia dotyczą niezależności organu ochrony konkurencji, prawa do obrony, efektywności stosowania prawa konkurencji, leniency oraz powództw zbiorowych. Redaktorami numeru byli dr hab. Grzegorz Materna oraz dr hab. Anna Piszcz. Zachęcamy do lektury.

Najnowszy numer YARS, vol. 2019, 12(19) opublikowany

Mamy przyjemność poinformować, że na stronie: www.yars.wz.uw.edu.pl dostępny jest najnowszy numer YARSa. Analizowane zagadnienia dotyczą m.in. kontroli sądowej kar nakładanych przez Komisję Europejską, neutralności sieciowej, bezpieczeństwa energetycznego, czy wymiany informacji w świetle wyzwań na rynkach cyfrowych. Zachęcamy do lektury.

Debata nt. zasady rzetelnego procesu w postępowaniach antymonopolowych

Serdecznie zapraszamy na objętą patronatem CARS debatę organizowaną w ramach inicjatywy Women@CompetitionCEE na temat zasady rzetelnego procesu w postępowaniach antymonopolowych. Debata odbędzie się 29 listopada 2019 (piątek).
Rejestracja.

Ukazał się właśnie iKAR nr 6/2019 – antymonopolowy

Jest to trzeci zeszyt „Serii Antymonopolowej". Redaktorami naukowymi numeru są dr hab. Maciej Bernatt z Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW, członek Kolegium Redakcyjnego iKAR, oraz dr Magdalena Gniadziak. Zeszyt poświęcony jest zmianom instytucjonalnego ukształtowania systemu ochrony konkurencji w świetle dyrektywy ECN+/.

Maciej Bernatt pokieruje regionalnym oddziałem ASCOLA

Z radością informujemy, że dr hab. Maciej Bernatt, sekretarz naukowy CARS, został powołany przez Zarząd Academic Society for Competition Law (ASCOLA, www.ascola.org) na stanowisko dyrektora regionalnego oddziału ASCOLA na Europę Środkową. Celem działalności regionalnych oddziałów jest szerzenie informacji o działalności ASCOLA wśród naukowców zajmujących się ochroną konkurencji w danym regionie, zachęcanie do wstąpienia do ASCOLA i aktywnej działalności międzynarodowej w jej ramach oraz organizowanie regionalnych wydarzeń pod auspicjami ASCOLA. Zachęcamy do kontaktu z Maciejem Bernattem (mbernatt@wz.uw.edu.pl), zgłaszania zainteresowania działalnością i chęcią członkostwa w ASCOLA oraz proponowania działań w ramach regionalnego oddziału ASCOLA.

CARS częścią Jean Monnet Network on Enforcement of EU Law

Z przyjemnością informujemy, że CARS wszedł w skład nowo powołanego Jean Monnet Network on Enforcement of EU Law (EULEN). Wspólnie z Bocconi University jesteśmy odpowiedzialni za część projektu, która jest poświęcona prawu konkurencji. W skład sieci wchodzą wiodące uczelnie europejskie. Poza UW i Bocconi jest to King’s College London, University of Luxembourg, University of Deusto, Utrecht University, University of Bonn, University of Zurich oraz University of Castilla-La Mancha. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Zaproszenie na warsztat poświęcony przeglądowi orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w latach 2018-2019.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji (SPK) oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) serdecznie zapraszają na pierwszy wspólny warsztat poświęcony przeglądowi orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w latach 2018-2019.

Warsztat odbędzie się 30 października w siedzibie Dentons, przy ul. Zajęczej 4 w Warszawie.

Prosimy o uprzednią rejestrację na adres: spk@spk.com.pl lub telefonicznie: 22 242 5138. Liczba miejsc jest ograniczona pojemnością sali, więc obowiązuje kolejność zgłoszeń
Zaproszenie

Ukazał się właśnie iKAR nr 5/2019 – regulacyjny.

Jest to trzeci zeszyt „Serii Regulacyjnej". Redaktorami naukowymi numeru są dr Marzena Czarnecka z Katedry Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, laureatka Nagrody Naukowej (regulacyjnej) CARS 2019, członek Kolegium Redakcyjnego iKAR, oraz Marcin Kraśniewski z WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Zeszyt poświęcony był prawnym i ekonomicznym problemom regulacji i bezpieczeństwa rynków energetycznych.

Ukazał się iKAR 4/2019

Ukazał się właśnie iKAR nr 4/2019. Jest to drugi zeszyt „Serii Antymonopolowej" w 2019 r. Redaktorem naukowym numeru jest dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ w Rzeszowie, w CARS pełniąca funkcję koordynatora obszaru zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Numer jest poświęcony porozumieniom wertykalnym.

Konferencja ASCOLA 2019. Nagroda dla prof. SKOCZNEGO

W dniach 27.-29.06.2019 r. odbyła się w Aix-en-Provance (France) doroczna 14th ASCOLA Conference nt. CHALLENGES TO ASSUMPTIONS AT THE BASIS OF COMPETITION LAW.
Zob. Program
W trakcie konferencji prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, dyrektor CARS, otrzymał Award for Special Contribution for ASCOLA.
Zob. Dyplom
Zob. Laudatio

Ukazał się iKAR 3/2019

Ukazał się właśnie iKAR nr 3/2019. Jest to drugi zeszyt „Serii Regulacyjnej" w 2019 r. Redaktorem naukowym numeru jest dr Mateusz Chołodecki, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM, w CARS pełniący funkcje koordynatora sektora usług pocztowych, kierownika Laboratorium Rynku Pocztowego oraz członka Kolegium Redakcyjnego iKAR. Numer jest poświęcony aktualnym problemom prawa telekomunikacyjnego, pocztowego i radiowo-telekomunikacyjnego.

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, laureatem Nagrody Honorowej CARS 2019

Laureatem tegorocznej Nagrody Honorowej CARS, za całokształt osiągnięć w sferze rozwoju prawa ochrony konkurencji, został prof. dr hab. Andrzej Wróbel, sędzia SN, przedtem sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Uroczyste wręczenie Nagrody Honorowej CARS 2019 (tzw. Wielkiego Orła) odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r.

Dr hab. Marzena Czarnecka z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, laureatką Nagrody Naukowej CARS 2019

Tak jak w latach ubiegłych także w r. 2019 odbył się konkurs o Nagrodę Naukową CARS. W wyniku głosowania, przeprowadzonego drogą elektroniczną, Kapituła uznała cztery prace z największą liczbą głosów – prace M. Czarneckiej, Sylwii Kaczyńskiej, Agnieszki Kunert-Diallo oraz Ilony Przybojewskiej – za nominowane do Nagrody. Członkowie Kapituły przyznali „Nagrodą Naukową CARS 2019” (regulacyjną) dr hab. Marzenie Czarneckiej z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę „Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej”. Studium ekonomii prawa, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Konferencja „Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim” (24.06.2019).

W dniu 24 czerwca 20019 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania UW konferencja nt. "Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim", zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, w której wzięło udział ok. 100 osób. W trakcie konferencji wygłoszono referaty wskazujące na kierunek i zakres zmian wymaganych Kodeksem oraz przeprowadzono dyskusję panelową.

Grant Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że Narodowe Centrum Nauki przyznało Uniwersytetowi Warszawskiemu grant na realizację projektu badawczego pt. "Wymiana danych pomiędzy przedsiębiorcami w ramach jednolitego rynku cyfrowego UE" (konkurs Opus). Przyznane środki wynoszą 281 000 zł. Gratulacje dla dr Laury Zoboli i dr hab. Macieja Bernatta. Projekt będzie realizowany w ramach laboratorium CARS: Digital Markets and Data Economy Laboratory kierowanym przez dr Zoboli. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje swoim zakresem regulację rynku wewnętrznego UE, prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej przy uwzględnieniu elementów prawnoporównawczych. Projekt będzie realizowany w międzynarodowym zespole badawczym.

Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries

CARS właśnie opublikował obszerny przegląd regulacji dotyczących przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w relacjach handlowych w sektorze rolnym w krajach Europy centralnej. Tom „Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries" jest efektem pracy międzynarodowego zespołu badawczego zorganizowanego przez CARS z udziałem badaczy i praktyków prawa konkurencji z ośmiu krajów regionu.

Wykład gościnny: Blockchain and Regulation

W dniu 3 czerwca 2019 r. na Wydziale Zarządzania UW odbył się wykład gościnny Dr Michèle Finck (Max Planck Institute for Innovation and Competition/University of Oxford) pt. “Blockchain and Regulation”. W ramach tego wystąpienia Michèle Finck zaprezentowała wyniki swoich badań nad wyzwaniami, które technologia blockchain niesie dla regulacji życia gospodarczego w Unii Europejskiej.

Recent merger control developments in Europe and their implications for the future of antitrust (7.05.2019)

W dniu 7.05.2019 r. CARS oraz Kancelaria CMS zorganizowały konferencję dotyczącą kontroli koncentracji w ostatnim okresie. Przedstawiciele KE z DG IV z Brukseli, akademicy i praktycy przedyskutowali cały szereg takich “gorących” problemów kontroli koncentracji jak miejsce interesu publicznego w kontroli koncentracji w kontekście decyzji Komisji w sprawie Siemens-Alstom, rola analizy ekonomicznej w przypadku decyzji zakazującej oraz gun-jumping. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób. 

Ukazał się iKAR 2/2019

Informujemy, że ukazał się właśnie iKAR nr 2/2019 – antymonopolowy Jest to pierwszy zeszyt „Serii Antymonopolowej" w 2019 r. Redaktorem naukowym numeru jest dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB, z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w CARS pełniąca funkcję koordynatora obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz redaktora naczelnego iKAR-a. Numer jest poświęcony różnym zagadnieniom z obszaru ochrony konkurencji, jak i regulacji.

Sprawozdanie z Konferencji „Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego, 15 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Konferencji „Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego”, która odbyła się 15.04.2019.

„Recent merger control developments in Europe and their implications for the future of antitrust" 07.05.2019

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) oraz kancelaria CMS serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Recent merger control developments in Europe and their implications for the future of antitrust". Spotkanie odbędzie się 7 maja 2019 w godzinach 10.00-16:00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie konferencji urzędnicy Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji Komisji Europejskiej, prawnicy, naukowcy i przedstawiciele biznesu poruszą gorące tematy, takie jak:
– interes publiczny i poza-konkurencyjne aspekty kontroli koncentracji,
– rola analizy ekonomicznej w zakazach połączeń firm, oraz
– odpowiedzialność za przedwczesną realizację koncentracji (gun jumping).
Zachęcamy do zarezerwowania sobie terminu spotkania w kalendarzu. Szczegółowy program w załączeniu.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres mkielkiewicz@wz.uw.edu.pl

Laboratorium Lotnictwa Cywilnego, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego, która odbędzie się 15.04.2019.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z:
- funkcjonowaniem portów lotniczych, żeglugi powietrznej oraz zarządzania bezpieczeństwem,
- bezpieczeństwa operacji wykonywanych maszynami bezzałogowymi,
- prawami pasażerów.
Zachęcamy od udziału w tym ciekawym wydarzeniu. Za udział w konferencji radca prawny, w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego, otrzyma 5 pkt. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Projekt badawczy: „Instrumenty i skutki przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (2017-2019)” – koniec fazy badań międzynarodowych

W połowie marca 2019 r. zakończyła się faza badawcza międzynarodowego projektu „Instrumenty i skutki przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (2017-2019)”. Raporty krajowe z badań w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Litwie, Polsce, Słowacji i na Węgrzech zostały skierowane do druku. Zawierająca je książka ukaże się w kwietniu 2019 r. Ostatnią fazą projektu będzie międzynarodowa konferencja naukowa, która odbędzie się wczesną jesienią 2019 r.

Sprawozdanie z działalności CARS w r. 2018

„Sprawozdanie z działalności CARS w r. 2018” jest już dostępne.

CARS Digital Markets and Big Data Laboratory

Z początkiem semestru letniego 2019 rozpoczęło swoją działalność w CARS Digital Markets and Big Data Laboratory. Jego kierownikiem została Dr. Laura Zoboli, adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW. Laboratorium będzie funkcjonować wyłącznie po angielsku. Zapraszamy do zapoznania się z jego misją, aktualnym zespołem współpracowników i planowanymi działaniami.
Więcej

CENTRE FOR ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES 2007–2017

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym niedawno bookletem, obrazującym dorobek CARS w latach 2007–2017.
Zobacz więcej

Call for Papers: YARS vol. 2019 12(19) i 12(20)

Zachęcamy do przygotowania artykułów, glos i innych tekstów do planowanych dwóch numerów YARSa w 2019 r. Jesteśmy otwarci na problematykę dot. ochrony konkurencji i regulacji rynku. Prosimy równocześnie o zainteresowanie problematyką konkurencji na rynkach cyfrowych (YARS nr 12(19)) oraz problematyką Dyrektywy 1/2019 (ECN+) dotyczącą zwiększenia skuteczności krajowych organów ochrony konkurencji (YARS nr 12(20). Termin na przesyłanie artykułów upływa w czerwcu 2019 r. Prosimy o wcześniejsze wyrażenie zainteresowania publikacją w YARS. Więcej informacji zawartych jest w call for papers.
Call for Papers: YARS vol. 2019 12(19)
Call for Papers: YARS vol. 2019 12(20)

Najnowszy numer YARS, vol. 2018, 11(18) opublikowany – Call for papers open

Mamy przyjemność poinformować, że na stronie: http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2018_11_18.html dostępny jest najnowszy numer YARSa. Analizowane zagadnienia dotyczą m.in. usług dostępu do internetu, praw procesowych w prawie konkurencji, leniency, pozwów zbiorowych, private enforcement, neutralności sieciowej, selektywnej dystrybucji, procedur pomocy publicznej oraz ekonomii porozumień wertykalnych. W 2019 r. ukażą się dwa numery YARSa. Zachęcamy do składania wysokiej jakości artykułów naukowych, glos i innych materiałów na adres mbernatt@wz.uw.edu.pl Prosimy o przesyłanie materiałów do 30 maja 2019 r. po wcześniejszym wyrażaniu chęci publikowania

Ukazał się iKAR 8/2018

Informujemy, że ukazał się iKAR nr 8/2018. Redaktorem naukowym numeru jest dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN (z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk). Numer jest poświęcony problematyce stosowania reguł prawa konkurencji w warunkach gospodarki cyfrowej. Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Konferencja Rule of Law Challenges in Economic Law (10.01.2019)

CARS wspólnie z Węgierską Akademią Nauk organizuje w dniu 10 stycznia 2019 r. w Budapeszcie konferencję Rule of Law Challenges in the EU: Implications for Economic Law.

Program konferencji znajdziecie Państwo tutaj.

Ukazał się iKAR 7/2018

Informujemy, że ukazał się iKAR nr 7/2018. Redaktorami naukowymi numeru są dr Michał Będkowski-Kozioł i mgr Łukasz Gołąb (z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz dr Jan Walulik (Laboratorium Lotnictwa Cywilnego, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). Numer jest poświęcony problematyce regulacji transportu. Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Wykład gościnny Profesor Eleanor Fox z New York University

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Eleanor Fox z New York University nt. Markets, Competition Law and Democracy, który CARS organizuje w dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 na Wydziale Zarządzania UW (aula B).

Profesor Fox jest znaną na całym świecie specjalistką w dziedzinie prawa ochrony konkurencji (zobacz). Dużą część swojej pracy naukowej i doradczej poświęciła wyzwaniom stojącym przed krajami rozwijającymi się przy budowaniu i rozwijaniu prawa konkurencji.

W ramach wykładu Profesor Eleanor Fox podda analizie wzajemne relacje pomiędzy gospodarką wolnorynkową, demokracją a ochroną konkurencji.

Uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji poprzez wysłanie maila do mkielkiewicz@wz.uw.edu.pl do 20 grudnia 2018 r.
Plakat

Otwarte Seminarium Doktoranckie Pana mgr Tomasza Walczaka

Serdecznie zapraszamy 13 grudnia 2018, o godz. 16.00 na: Otwarte Seminarium Doktoranckie Pana Tomasza Walczaka, byłego pracownika UOKiKu, doktoranta UAM, który pod kierunkiem prof. Wojciecha Piątka (UAM) i oraz dr Mateusza Chołodeckiego (UAM) przygotował prace nt. "Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów jako szczególny model postępowania administracyjnego".

Seminarium odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w godz. 16.00 - 19.00, w sali B105 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

Będziemy wdzięczni za wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wysłanie informacji na adres: mkielkiewicz@wz.uw.edu.pl

Dobre wyniki ewaluacji YARS i iKAR w procesie ICI Journals Master List 2017

Z przyjemnością informujemy, że oba nasze czasopisma (YARS i iKAR) pozytywnie przeszły proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies uzyskał ICV 2017: 94.17, co jest przejawem tendencji wzrostowej (z 60.51 w roku 2016) i daje mu 7. miejsce wśród wszystkich czasopism prawniczych indeksowanych w ICV.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny uzyskał ICV 2017: 61.96, co również jest przejawem tendencji wzrostowej (z 59.69 w r. 2016) i daje mu 28. miejsce wśród wszystkich polskojęzycznych czasopism prawniczych indeksowanych w ICV.

Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wysokiej oceny naszych periodyków. Zachęcamy do regularnego czytania naszych periodyków i korzystania z nich w prowadzonych badaniach naukowych i w praktyce.

Ukazał się Komentarz do Prawa pocztowego

Nakładem wydawnictwa C.H Beck ukazał się komentarz do Prawa pocztowego pod red. M. Chołodeckiego, A. Piszcz oraz T. Skocznego (Seria: Komentarze Becka, Warszawa 2018, ss. 1136). Jest to pierwszy w historii obszerny komentarz do ustawy Prawo pocztowe. Autorzy szczególną uwagę zwracają na zasady funkcjonowania rynku pocztowego, tj. jego otwarcie na konkurencję i liberalizację zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń rynku pocztowego pod rządami nowych przepisów. Wiele zagadnień opracowanych w komentarzu nigdy nie było poruszanych w polskiej doktrynie. To już kolejna publikacja dotycząca rynku pocztowego przygotowana przez CARS. Laboratorium Rynku Pocztowego jest obecnie wiodącym ośrodkiem badań nad tym rynkiem w Polsce.
Zobacz więcej

Sprawozdanie z Seminarium „Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji” 18 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Seminarium pt. „Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji”, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW
Zobacz więcej

Ukazał się iKAR 6/2018

Informujemy, że ukazał się iKAR nr 6/2018. Redaktorem naukowym numeru jest dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w CARS pełniąca funkcję koordynatora działu prawa konsumenckiego. Numer jest poświęcony aktualnym problemom prawa konsumenckiego. Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Call for Papers - Rule of Law Challenges in Economic Law

CARS wspólnie z Węgierską Akademią Nauk organizuje w dniu 10 stycznia 2019 r. w Budapeszcie konferencję Rule of Law Challenges in the EU: Implications for Economic Law. Zachęcamy do zapoznania się ze wstępnym programem oraz zgłaszania propozycji artykułów. Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Ukazał się iKAR 5/2018

Informujemy, że ukazał się iKAR nr 5/2018. Redaktorami naukowymi numeru są dr Marzena Czarnecka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz mgr Marcin Kraśniewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Numer jest poświęcony problematyce regulacji rynku energetycznego. Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Konferencja "Judicial Deference in Competition Law"

CARS organizuje w dniu 11 października 2018 r. konferencję pt. Judicial Deference in Competition Law. Jej celem jest przedyskutowanie intensywności sądowej kontroli ustaleń specjalistycznych organów administracji takich jak organy ochrony konkurencji. Konferencja jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką sądowej kontroli działalności administracji, w tym w prawie konkurencji. Prelegentami na konferencji będą specjaliści prawa administracyjnego UE i prawa konkurencji z czołowych światowych uniwersytetów (m.in. Paul Craig, Rob Widdershoven, Heike Schweitzer, Ioannis Lianos, Spencer Waller) oraz sędziowie. Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane na zasadach określonych w załączonym programie konferencji.

The New Berlin Airport (BBI): Too late, too expensive and too small! A case study on the politics of airport construction.

Laboratorium Lotnictwa Cywilnego, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) ma zaszczyt zaprosić na wykład gościnny Profesora Juergena Muellera: The New Berlin Airport (BBI): Too late, too expensive and too small! A case study on the politics of airport construction. Wykład poświęcony będzie historii budowy portu lotniczego BBI w tym przyczynom jej i niepowodzeń. Wykład odbędzie się w jeżyku angielskim, 19 października 2018 w Warszawie o godz. 17:00. Wstęp wolny. Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać do końca 12 października 2018 r. do Pani Magdaleny Kiełkiewicz (mkielkiewicz@wz.uw.edu.pl).
Zaproszenie
Plakat

Seminarium "Porozumienia Dystrybucyjne w Prawie Konkurencji" 18 października 2018

CARS wraz z kancelariami Modzelewska & Paśnik oraz SWKS zaprasza 18 października na otwarte seminarium Porozumienia Dystrybucyjne w Prawie Konkurencji.

Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie maila na adres: seminarium@modzelewskapasnik.pl.
Zaproszenie
Szczegółowy plan wydarzenia.

Dr Laura Zoboli dołącza do zespołu CARS

Z wielką radością pragniemy poinformować, że do zespołu CARS dołączyła dr Laura Zoboli (adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW od 1 września 2018 r.). Dr Zoboli specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem rynku nowych technologii i big data. Dr Zoboli obroniła doktorat na Uniwersytecie Bocconi, a doświadczenie naukowe i zawodowe zdobywała w Max Planck Institute for Competition and Innovation (Monachium), Berkman Klein Center Uniwersytetu Harvard, a także jako law-clerk w wydziale konkurencji i własności intelektualnej sądu w Mediolanie.

Prof. Rajmund Molski laureatem Nagrody Naukowej CARS 2018

Tak jak w latach ubiegłych także w r. 2018 odbył się konkurs o Nagrodę Naukową CARS. W wyniku głosowania, które odbyło się tym razem drogą elektroniczną, Kapituła uznała sześć prac z największą liczbą głosów – prace D. Aziewicza, M. Gaca, Ł. Grzejdziaka, D. Kosteckiej-Jurczyk, G. Materny i R. Molskiego – za nominowane do Nagrody. Członkowie Kapituły przyznali „Nagrodą Naukową CARS 2018” (antymonopolową) prof. USz dr hab. Rajmundowi Molskiemu z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015.
Zob. więcej

Konferencja „The impact on economy of hub airports operation and infrastructure development” 06-07 września 2018 r.

Międzynarodowe środowisko naukowców z dziedziny transportu lotniczego, skupione wokół projektu naukowego COST ATARD dotyczącego związków transportu lotniczego z gospodarką; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji The impact on economy of hub airports operation and infrastructure development, która odbędzie się w dniach 06-07.09.2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim.

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z rozwojem hubów lotniczych i ich wpływem ma rozwój regionalny. Sesja rozpoczynająca konferencję w całości poświęcona będzie planom budowy centralnego Portu Komunikacyjnego. Temat ten będzie przyczynkiem do podjęcia szerszej dyskusji dotyczącej rozwoju i funkcjonowania hubów w Europie. W tym celu organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji wielu cenionych ekspertów lotniczych, w tym czołówkę ekonomistów lotniczych z całego świata.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Dr Stanisław Gronowski, sędzia NSA w stanie spoczynku, laureatem Nagrody Honorowej CARS 2018

Laureatem tegorocznej Nagrody Honorowej CARS, za całokształt osiągnięć w sferze rozwoju prawa ochrony konkurencji, został Dr Stanisław Gronowski, sędzia NSA w stanie spoczynku, 1. Przewodniczący Sądu Antymonopolowego, potem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uroczyste wręczenie Nagrody (tzw. Wielkiej Sowy) odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r.
Zob. więcej

Ukazał się iKAR 3/2018

Informujemy, że ukazał się iKAR nr 3/2018. Redaktorem naukowym numeru jest dr hab. Cezary Banasiński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Numer jest poświęcony w szczególności problematyce prewencyjnej kontroli koncentracji. Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Sprawozdanie z Konferencji „Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej” 20 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Konferencji „Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej”, która odbyła się 20 czerwca 2018.
Zobacz więcej

NAGRODY CARS 2018 – Gala, 20 czerwca 2018 r., godz. 14.30.

Także w tym roku zostaną przyznane doroczne Nagrody CARS: Naukowa Nagroda CARS 2018 i Honorowa Nagroda CARS 2018. Honorową Nagrodę CARS 2018, tzw. Wielką Sowę, otrzyma dr Stanisław Gronowski, b. sędzia Sądu Antymonopolowego (SOKiK) oraz NSA.

Wyniki toczącego się jeszcze konkursu o Nagrodę Naukową CARS 2018 ogłosimy w trakcie uroczystego wręczenia obu nagród, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r., ok. godz. 14.30, czyli po zakończeniu Konferencji Konferencja CARS pt. „Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej".

Uczestników konkursów i wszystkich zainteresowanych, w tym uczestników konferencji, serdecznie zapraszamy. Będziemy wdzięczni za mailowe zgłoszenie udziału na adres cars@wz.uw.edu.pl.

Konferencja „Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej” 20 czerwca 2018 r.

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności nabiera tempa zarówno w Polsce, jak i na poziomie unijnym. Od połowy zeszłego roku w Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, której egzekwowanie powierzono Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W kwietniu Komisja Europejska ogłosiła projekt dyrektywy o celach zbliżonych do tych, jakie ustawodawca polski postawił przed UOKiK – ochronę małych i średnich producentów rolnych i przetwórców.

Stan prac nad dyrektywą oraz jej ewentualna interakcja z polską ustawą będą przedmiotem konferencji naukowej zorganizowanej przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania UW (Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, Aula C) w dn. 20 czerwca 2018 roku. Konferencja dotyczyć będzie także ewolucji relacji handlowych pomiędzy dostawcami a sieciami handlowymi w kontekście nowych regulacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie maila na adres cars@wz.uw.edu.pl
Program

CARS launches new international research project regarding “abuse of bargaining power in the food supply chain”.

In recent years several countries in Central and Eastern Europe have adopted legislation tasking competition agencies or other regulators with countering the "abuse of bargaining power" by big retailers or suppliers. In some countries this is regulated under private law along the lines of unfair trading practices. The special treatment of the food sector is a hot topic not just in central Europe as instances of abuse of contractual power against food producers have been identified. The need for state intervention is often justified by "food security" -- the need to protect consumers from disruptions to supply as well as the need to protect farmers. Critics argue that regulation of contractual relations in this sector proves inefficient and often produces results opposite to intentions. The debate and conflicting views make this an interesting research subject. Making this issue even more topical, the European Commission in April published a draft directive regarding “unfair trading practices in relations between enterprises in the food supply chain”, which is currently undergoing public consultations.

As part of the project, we have assembled an international team of leading academics from the region to take a closer look at where countries in the region stand in this area. (for the present list of participants please click on this link). Like in the earlier successful project regarding the implementation of the EU’s damages directive in CEE https://www.cars.wz.uw.edu.pl/ksiazki-38.html the first stage of this new initiative would be to prepare national reports from individual countries. We will publish them in a special publication by the end of this year. In the next stage, we will define a number of common horizontal issues requiring in-depth comparative analysis. We aim to publish the resulting articles in YARS and also organise an international conference to discuss the topic. If you would like to learn more about the project or join it, please contact project leader Adam Jasser, CARS deputy director at ajasser@wz.uw.edu.pl.

V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (9 maja 2018 r., Łódź)

Zapraszamy na V. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (9 maja 2018 r., Łódź) która odbędzie się 9 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12. CARS sprawuje patronat honorowy nad wydarzeniem.
Plakat
Program
Link

Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”

Zapraszamy na II. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12. CARS sprawuje patronat honorowy nad wydarzeniem.
Program
Strona konferencji

Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym

Ukazał się iKAR 2/2018

Ukazał się właśnie iKAR nr 2/2018. Redaktorem naukowym numeru jest dr hab. Anna Piszcz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pełniąca funkcję redaktora naczelnego iKAR-a. Numer jest poświęcony w szczególności tematyce ochrony prawnej przed szeroko rozumianymi nieuczciwymi praktykami oraz egzekwowaniu prawa konkurencji i jego doskonaleniu.
Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj

Sprawozdanie z Seminarium na temat przewagi kontraktowej 7 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Seminarium na temat Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej, które odbyło się 7 Marca 2018.
Zobacz więcej

Ukazał się iKAR 1/2018

Ukazał się właśnie iKAR nr 1/2018, poświęcony problematyce regulacji rynku pocztowego, którego redaktorem naukowym jest dr Mateusz Chołodecki z WPiA UAM w Poznaniu, w CARS pełniący funkcję kierownika Laboratorium Rynku Pocztowego. Większość tekstów w numerze stanowią referaty wygłoszone podczas I Krajowej Konferencji Pocztowej „Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie”, która odbyła się na Wydziale Zarządzania UW 28  września 2017 r.
Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj

Ekspertyza naukowa: Analiza dotycząca środków przejrzystości określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2015/2120 na przykładzie rozwiązań przyjętych na polskim rynku telekomunikacyjnym

Ekspertyza została sporządzona przez dra Andrzeja Nałęcza (Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS) na zamówienie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Zobacz więcej

Wykład gościnny prof. Alana Khee Jin-Tana z National University of Singapore

Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS ma zaszczyt zaprosić na wykład gościnny Profesora Alana Khee-Jin Tan (czołowego eksperta w Azji w dziedzinie prawa lotniczego) nt. European Union – Association of Southeast Asian Nations Comprehensive Air Transport Agreement.

Wykład, który odbędzie się 18 czerwca 2018 r., będzie poświęcony perspektywom pierwszej w historii umowy o komunikacji lotniczej pomiędzy dwoma znaczącymi regionalnymi blokami gospodarczymi – Unią Europejską i Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej.

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać do końca maja 2018 r. do Pani Magdaleny Kiełkiewicz (mkielkiewicz@wz.uw.edu.pl).
Zaproszenie
Plakat

Call for Papers, YARS 2018 vol. 11(18)

Serdecznie zachęcamy do przesyłania wysokiej jakości tekstów naukowych (artykułów, glos, przeglądów prawa, przeglądów orzecznictwa, recenzji i sprawozdań) do Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, YARS 2018 vol. 11(18), w terminie do 1 czerwca 2018 r. (po wcześniejszym - do 1 kwietnia - zgłoszeniu zamiaru publikacji). Szczegółowe informacje są zawarte w Call for Papers.

Seminarium poświęcone przewadze kontraktowej 7 Marca 2018

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (CARS) wraz z partnerami serdecznie zaprasza na Seminarium pod tytułem Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej.

Seminarium ma na celu ocenić pierwsze skutki ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która weszła w życie 12 lipca 2017 roku, oraz dokonać analizy możliwych konsekwencji prawnych i biznesowych dla sektora żywnościowego i handlu. Seminarium odbędzie się 7 marca 2018 roku na Wydziale Zarządzania UW (ul. Szturmowa 3, 02-678 Warszawa). Wstęp bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28 lutego poprzez wysłanie maila na adres cars@wz.uw.edu.pl.
Zaproszenie

Ekspertyza naukowa: Zastosowanie norm ochrony konkurencji i konsumentów przy naruszeniu przez przedsiębiorców norm antydyskryminacyjnych

Ekspertyza została sporządzona przez dr. Piotra Semeniuka afiliowanego przy CARS na zamówienie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zobacz więcej

Ekspertyza naukowa CARS: Ekspertyza w sprawie wymagań dotyczących trwałego nośnika informacji w unijnych i krajowych przepisach o usługach płatniczych

Ekspertyza przygotowana przez prof. Stanisława Piątka analizuje prawne wymagania dotyczące działań dostawców usług płatniczych polegających na przekazywaniu klientom informacji kontraktowych na „trwałym nośniku”. Ekspertyza dotyczy wymaganej funkcjonalności strony internetowej jako takiego trwałego nośnika.
Zobacz więcej

Prof. Anna Piszcz – nowym redaktorem naczelnym iKAR

Na wniosek Dyrektora CARS, prof. dr hab. Tadeusz Skocznego, Dziekan Wydziału Zarządzania UW, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, powierzył – z dniem 1 stycznia 2018 r. – funkcję Redaktora Naczelnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) dr hab. Annie Piszcz, prof. UwB, p.o. Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydz. Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Dr Maciej Bernatt – nowym redaktorem naczelnym YARS

Na wniosek Dyrektora CARS, prof. dr hab. Tadeusz Skocznego, Dziekan Wydziału Zarządzania U, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, powierzył – z dniem 1 stycznia 2018 r. – funkcję Redaktora Naczelnego YARS® dr. Maciejowi Bernattowi z Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW i sekretarzowi naukowemu CARS.

Dostępny jest już iKAR 8/2017

Ukazał się właśnie iKAR nr 8/2017, poświęcony problematyce przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym, którego redaktorem prowadzącym jest dr Maciej Bernatt z Wydziału Zarządzania UW.
Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Antoni Bolecki, Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw. jednostronnej zmiany umowy a naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Nową serię „Programu Wydawniczego CARS” kontynuujemy prezentując Working Paper 2 autorstwa dr. Antoniego Boleckiego, Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw. jednostronnej zmiany umowy a naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Zapraszamy do lektury i komentowania.
Zobacz więcej

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS®) vol. 2017, 10(16)

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego zeszytu Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS®) 2017, vol. 10(16) pod redakcją prof. Agaty Jurkowskiej-Gomułki i Adama Jassera (CARS).

Zeszyt jest w całości dostępny na stronie www.yars.wz.uw.edu.pl. Jego papierową wersję można nabyć w Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel tbiel@wz.uw.edu.pl, tel. (22) 55-34-146; 501-367-976 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3.

Ekspertyza naukowa: Analiza substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych (2017)

Najnowsza ekspertyza naukowa CARS – przygotowana w Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS przez dr Andrzeja Nałęcza i dr Magdalenę Olender-Skorek na zlecenie firmy Emitel Sp. z o.o. – zawiera wyniki analizy substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych.
Zob. więcej

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS®) vol. 2017, 10(15)

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego zeszytu Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS®) 2017, vol. 10(15) pod redakcją dr hab. Anny Piszcz, Pauliny Korycińskiej-Rządcy i Magdaleny Knapp z Uniwersytetu w Białymastoku.

Zeszyt jest w całości dostępny na stronie www.yars.wz.uw.edu.pl. Jego papierową wersję można nabyć w Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel tbiel@wz.uw.edu.pl, tel. (22) 55-34-146; 501-367-976, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3.

Dostępny jest już iKAR 7/2017

Ukazał się właśnie iKAR nr 7/2017, zeszyt telekomunikacyjny, zredagowany przez prof. dr hab. Stanisława Piątka z Wydziału Zarządzania UW.
Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Konkurs na adiunkta w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW

CARS uprzejmie prosi osoby zainteresowane udziałem w konkursie na adiunkta w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW o zapoznanie się z informacją dostępną tutaj

Nowa publikacja CARS: Group litigation as an instrument of competition law enforcement – analysis based on European, French and Polish experience (25)

Ukazała się właśnie 25. publikacja CARS z serii „Taxtbooks and Monographs” pt. Group litigation as an instrument of competition law enforcement – analysis based on European, French and Polish experience. Autorem monografii jest dr Maciej Gac z Hogan Lovells (Warszawa) LLP.
Książkę można nabyć w Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel, PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48) 22 822-90-42; fax (+48) 22 823-64-67; e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl
Zob. więcej

1. Krajowa Konferencja Kolejowa CARS

Planowana na 30 listopada 2017 r., 1.  Krajowa Konferencja Kolejowa CARS została przełożona, najprawdopodobniej na marzec.

Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego

Dnia 27 października 2017 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania UW Konferencja Jubileuszowa prof. Tadeusza Skocznego, Dyrektora CARS, pt. „Ochrona konkurencji w czasach wyzwań”. Czytaj więcej

Dostępny jest już iKAR 6/2017

Ukazał się właśnie iKAR nr 6/2017, numer energetyczny, zredagowany przez dr Marzenę Czarnecką z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Seminarium State Aids and Tax rulings: An assessment of the Commission’s recent decisional practice

W dniu 9 października 2017 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania UW międzynarodowe seminarium naukowe zatytułowane State Aids and Tax rulings: An assessment of the Commission’s recent decisional practice. Wystąpili na nim prof. Amedeo Arena (University of Naples Federico II) i dr Łukasz Grzejdziak (Uniwersytet Łódzki). W seminarium udział wzięli przedstawiciele nauki, praktyki ochrony konkurencji oraz UOKiK. Seminarium zbiegło się w czasie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie Amazon i dotyczyło tematyki, która będzie przedmiotem najbliższego Kongresu FIDE.

Airline Regulatory and Antitrust Conference

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Lotniczą CARS, która odbędzie się 20 października 2017 r. na Wydziale Zarządzania UW (ul. Szturmowa 1/3, Warszawa) w sali B-205. Rejestracja na konferencję jest otwarta do 30 września 2017 r.
Program & registration details

Otwarty projekt badawczy CARS. Instrumenty i skutki przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (2017-2018).

Z dniem 1.10.2017 r. rusza realizacja "otwartego projektu badawczego" CARS, poświęconego "Instrumentom i skutkom przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi". Kierownikiem projektu jest wicedyrektor CARS Adam Jasser.

Pierwszym produktem tego projektu będzie ostatni tegoroczny zeszyt iKARa (nr 8/2017), poświęcony problematyce przeciwdziałania wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, którego redaktorem prowadzącym jest dr Maciej Bernatt (www.ikar.wz.uw.edu.pl). Pierwszym eventem - jednodniowe seminarium naukowe CARS – „Ustawa o przewadze kontraktowej – wykładnia i stosowanie, największe wyzwania”, które odbędzie się w połowie stycznia 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z CARS (cars@wz.uw.edu.pl; 22.55.34.126).
Instrumenty i skutki przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Seminarium CARS "State Aids and Tax rulings: An assessment of the Commission’s recent decisional practice"

Obserwując ostatnie zmiany w Brukseli CARS organizuje 9 października seminarium "State Aids and Tax rulings: An assessment of the Commission’s recent decisional practice" z udziałem prof. Amedeo Arena (University of Naples Federico II) i dr. Łukasza Grzejdziaka (Uniwersytet Łódzki).

Dostępny jest już zeszyt 5/2017 iKAR – antymonopolowy.

Zeszyt poświęcony jest nowym zjawiskom i tendencjom w ochronie konkurencji. Zeszyt zredagowała dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Adam Jasser wicedyrektorem CARS

Z dniem 15 września 2017 r. do naszego Centrum dołączył Adam Jasser! Będzie w nim pełnił funkcję zastępcy dyrektora CARS.

I. KRAJOWA KONFERENCJA POCZTOWA CARS – Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie (28.09.2017 r.)

PKO Bank Polski fundator nagrody

CARS – Laboratorium Usług Pocztowych – zaprasza na 1. Doroczną Konferencję Pocztową CARS, która odbędzie się 28 września 2017 r. w godz. 11.00 – 15.30 w Sali Rady Wydziału Zarządzania. Partnerem Konferencji jest Poczta Polska S.A.
Program
Plakat

Dostępny jest już zeszyt kolejowy 4/2017 iKAR

zredagowany przez dr. Stefana Akirę Jareckiego, kierownika Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW.
Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

1. Doroczna Krajowa Konferencja Kolejowa CARS

Od 2017 r. CARS będzie organizował co roku krajową konferencję kolejową. 1. Doroczna Krajowa Konferencja Kolejowa CARS odbędzie się 30 listopada 2017 r. Zapraszamy składania abstraktów i udziału w konferencji.
Call for Papers

Supraśl 2 za nami

W dniach 29-30 2017 r. w Supraślu odbyła się 2. konferencja międzynarodowa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i CARS w Supraślu pt. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective, poświęcona efektom implementacji tzw. Dyrektywy odszkodowawczej (2014/104/UE) w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy wstępnie planują, że 3. konferencja w serii odbędzie się w roku 2019 albo 2020. W tegorocznej konferencji udział wzięło 35 osób, w tym 11 gości zagranicznych (reprezentowane kraje to Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry).

Uczestnicy Konferencji otrzymali wydaną przez CARS książkę pt. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Edited by Anna Piszcz, Warsaw 2017, University of Warsaw, Faculty of Management Press, zawierającą raporty z implementacji Dyrektywy Odszkodowawczej przez wszystkie 11 państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Książkę można nabyć w Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel, PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48) 22 822-90-42; fax (+48) 22 823-64-67; e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl
Zob. więcej

Nowa publikacja CARS: Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries (24)

Ukazała się właśnie w wersji papierowej (i będzie tylko w wersji papierowej) 24. publikacja CARS z serii „Taxtbooks and Monographs” pt. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Edited by Anna Piszcz, Warsaw 2017, University of Warsaw, Faculty of Management Press. Książka zawiera raporty z implementacji przez wszystkie 11 państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej tzw. Dyrektywy Odszkodowawczej.

Książkę można nabyć w Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel, PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48) 22 822-90-42; fax (+48) 22 823-64-67; e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl
Zob. więcej

Seminarium CARS: Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję (22.06.2017 r.)

W dniu 22 czerwca 2017 r., bezpośrednio po Gali Honorowej Nagrody CARS 2017 dla Prof. Anny Fornalczyk, odbyło w CARS seminarium antymonopolowe poświęcone dyskusji wokół problemów poruszonych w opracowaniu Marcina Kolasińskiego pt. Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję?, stanowiącym pierwszy zeszyt nowej serii wydawniczej CARS – WORKING PAPERS.

Dyskusję moderował Sędzia NSA w stanie spoczynku dr Stanisław Gronowski. W dyskusji panelowej – obok Autora – udział wzięli także dr hab. Grzegorz Materna oraz prof. Agata Jurkowska-Gomułka.
Zob. więcej

Profesor Anna Fornalczyk laureatem Honorowej Nagrody CARS 2017

W dniu 23 marca 2017 r. Kapituła Nagrody CARS przyznała Honorową Nagrodę CARS 2017 Pani Profesor Annie Fornalczyk, b. Prezes Urzędu Antymonopolowego, a obecnie współwłaścicielce firmy doradczej COMPER, za całokształt osiągnięć w sferze nauki i praktyki ochrony konkurencji.

Uroczyste wręczenie Nagrody (tzw. Wielkiej Sowy) odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r. Wzięło w nim udział liczne grono współpracowników i przyjaciół Pani profesor. W imieniu Kapituły Nagrody Prof. Stanisław Sołtysiński.
Zob. program
Galeria zdjęć

Dostępny jest ju kolejny numer iKARa

Ukazał się właśnie iKAR nr 3/2017, poświęcony tym razem problematyce ochrony konsumentów. Został on zredagowany przez prof. UŁ dr hab. Monikę Namysłowską z Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Otwarty projekt badawczy CARS.
Instrumenty i skutki przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (2017).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tym projekcie prosimy o maila na adres cars@wz.uw.edu.pl.
Założenia

Filip Elżanowski Laureatem Nagrody CARS 2017 (regulacyjnej)

Zakończył się tegoroczny konkurs o Nagrodę CARS 2017 (regulacyjną).

Zwycięzcą konkursu został dr hab. Filip Elżanowski z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę (habilitacyjną) pt. Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki (Wolters Kluwer, 2015).

Nominowani do Nagrody zostali także dr Ewa Galewska z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Łukasz Grzejdziak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dr Rafał Nagaj z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Adam Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagroda została ufundowana przez PKO Bank Polski. Nagroda i Nominacje zostały wręczone na Gali w dniu 18.05.2017 r.
Zobacz więcej

PKO Bank Polski fundator nagrody

Gala Nagrody CARS 2017 i Panel Regulacyjny

PKO Bank Polski fundator nagrody

„Nagroda CARS 2017” (regulacyjna) zostanie wręczona uroczyście 18 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Sali B-205 Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (bud. B, II p.), ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa.

Fundatorem Nagrody jest PKO Bank Polski SA.

Bezpośrednio po Gali odbędzie się „Panel Regulatorów”, poświęcony „Działaniom regulatorów sektorowych w sprawie realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Serdecznie zapraszamy współpracowników CARS i wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w obu wydarzeniach.
Program Gali i Panelu Regulatorów

Druga konferencja międzynarodowa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i CARS w Supraślu

Zapraszamy na 2. konferencję międzynarodową Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i CARS „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective”, poświęconą implementacji tzw. Dyrektywy odszkodowawczej (2014/104/UE) w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja odbędzie w Hotelu „Pięć Dębów” w Supraślu k. Białegostoku (ul. Rymarka 7) w dniach 29-30 czerwca 2017 r.
Formularz rejestracyjny
Program

Najnowsza (20) ekspertyza naukowa CARS: Kwalifikacja finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE – aktualizacja (2017)

Ekspertyza jest aktualną wersją ekspertyzy nr 17 (zob. poniżej). Ekspertyza nr 17 została zaktualizowana w związku ze zmianami w prawie polskim oraz wydaniem przez Komisję Europejską nowych wytycznych w zakresie zastosowania zasad pomocy publicznej do finansowania projektów infrastrukturalnych. Zmiany te nie wpłynęły na końcowe ustalenia poczynione w ekspertyzie.
Zob. więcej

Ukazał się właśnie iKAR nr 2/2017

Dostępny jest już zeszyt 2/2017 iKARa (pierwszy numer z „Serii regulacyjnej” 2017 r.), zredagowany przez dr Jana Walulika, adiunkta w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW, poświęcony zagadnieniom regulacji w lotnictwie cywilnym.
Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” (WPiA UŁ, 24.05.2017 r.)

Zapraszamy w imieniu Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Energetycznych UŁ
Zob więcej

Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy.

Konferencja Regionalna Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zobacz więcej

„Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond”

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe warsztaty “Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond”, które odbędą się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 28 kwietnia (piątek) 2017 r. w godz. 9.30 – 18.00 w sali B-205. Ich celem jest przedyskutowanie – w świetle propozycji zmian Komisji Europejskiej – wyzwań o charakterze prawnym i instytucjonalnym, które stoją przed krajowymi organami ochrony konkurencji. Warsztaty są organizowane wspólnie przez CARS i brytyjskie stowarzyszenie naukowe Competition Law Scholars Forum (CLaSF).

Na warsztaty obowiązują zapisy do 9 kwietnia poprzez wysłanie zgłoszenia na cars@wz.uw.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizację wydarzenia wspiera Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr (WKB).
Program

Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr (WKB)

Powstało Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Z dniem 21 kwietnia 2017 r. rozpoczyna swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Komunikacji Elektronicznej (LKE CARS). Jest ono czwartą tego rodzaju jednostką CARS, stanowiącą specjalną formę realizacji statutowych zadań CARS w obszarach sektorów regulowanych i szczególnych. Dotychczas powstały Laboratorium Lotnictwa Cywilnego, Laboratorium Usług Pocztowych oraz Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego.
Zobacz więcej.

Porozumienie o współpracy między CARS a PAŻP

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej”.
Porozumienie

iKAR nr 1/2017 jest już dostępny

Ukazał się zeszyt 1/2017 iKARa (pierwszy numer z „Serii antymonopolowej” 2017 r.), zredagowany przez prof. UwB dr hab. Annę Piszcz z Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, poświęcony w szczególności problematyce prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji oraz ochronie prawnej przed szeroko rozumianymi praktykami nieuczciwymi.
Serdecznie zapraszamy do lektury tutaj.

Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję? Seminarium CARS

Z wyprzedzeniem informujemy, że w dniu 22 czerwca 2017 r. – w godzinach popołudniowych – odbędzie się w CARS seminarium antymonopolowe poświęcone dyskusji wokół problemów poruszonych w opracowaniu Marcina Kolasińskiego pt. Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję?, opublikowanym na stronie CARS, stanowiącym pierwszy zeszyt nowej serii wydawniczej CARS – WORKING PAPERS. W dyskusji panelowej – obok Autora – udział wezmą: sędzia Stanisław Gronowski (moderator) oraz prof. Agata Jurkowska-Gomułka i dr Grzegorz Materna.
Szczegóły wkrótce.

Marcin Kolasiński, Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję?

Nową serię „Programu Wydawniczego CARS” rozpoczynamy od WP 1 autorstwa r.pr. Marcina Kolasińskiego pt. Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję? (uwagi na tle decyzji Prezesa UOKiK stwierdzających naruszenie prawa tylko przez organizatorów niedozwolonych porozumień, ale nie ich uczestników). Zapraszamy do lektury i komentowania!
Zobacz więcej

WORKING PAPERS – nowa seria „Programu Wydawniczego CARS”

Uruchamiamy nową serię „Programu Wydawniczego CARS”, w ramach której będziemy publikować w formie elektronicznej wysokiej jakości, oryginalne teksty o objętości +/– 3 ark. wydawniczych, dotyczące problemów „nieobrobionych” w literaturze, ale obecnych w praktyce, choć z reguły jeszcze nierozstrzygniętych przez sądy.

Teksty do WORKING PAPERS CARS można składać w dowolnym czasie i na dowolny temat mieszczący się w obszarze ekonomii lub prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz regulacji sektorowych. Zachęcamy także do ich komentowania na naszej stronie internetowej, jak też do udziału w seminariach, które będą poświęcone dyskusji nad zawartymi w nich tezami.
Zobacz więcej

1. Doroczna Krajowa Konferencja Kolejowa CARS

Od 2017 r. CARS będzie organizował co roku krajową konferencję kolejową.
1. Doroczna Krajowa Konferencja Kolejowa CARS odbędzie się 15 listopada 2017 r. Zapraszamy składania abstraktów i udziału w konferencji.
Zob. więcej.

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2016, 9(14)

Serdecznie zapraszamy do lektury Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2016, 9(14) pod redakcją dr hab. Anny Piszcz, który w całości jest dostępny tutaj.

Wykład gościnny Competition law and criminal justice

Wprawdzie widzimy się 3 marca w piątek o 15.00 na wykładzie Kathryn McMahon, ale już zapowiadamy kolejne spotkanie, które odbędzie się 24 marca (również w piątek).

Nasz gość, dr Peter Whelan poprowadzi wykład nt. Competition law and criminal justice. Wykład odbędzie się 24 marca o godz. 15.00 w sali B-106 na Wydziale Zarządzania UW (ul. Szturmowa 1/3). Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek.

Bardzo prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie poprzez wysłanie maila na adres cars@wz.uw.edu.pl. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 17 marca.
Zaproszenie na wykład
Plakat
Working paper
Notka biograficzna dr Peter Whelan
CV dr Peter Whelan

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w Nowym Roku 2017 wykład gościnny CARS Reflections on the role of economics in the interpretation of EU competition law, który poprowadzi dr Kathryn Mc Mahon (University of Warwick).

Wykład odbędzie się 3 marca 2017 r. (piątek) o godz. 15.00 na Wydziale Zarządzania UW (ul. Szturmowa 1/3) w sali B-205. Po wykładzie i dyskusji, które odbędą się w języku angielskim, zapraszamy na mały poczęstunek.

Bardzo prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie (najpóźniej do 24 lutego 2017 r.).
Zaproszenie na wykład
Plakat
Informacja dot. wykładu
Notka biograficzna dr Kathryn Mc Mahon
CV dr Kathryn Mc Mahon

Przemiany w polskim sektorze pocztowym (2016)

Z końcem 2016 roku została wydana już siedemdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego CARS. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką książki. Książka jest dostępna w sprzedaży w:
- Księgarni EKONOMICZNEJ Kazimierz Leki Sp. z o.o.
info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl, tel. (22) 822-90-41
02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
- Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel
tbiel@wz.uw.edu.pl, (22) 55.34.146; 501.367.976
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), vol. 2016, 9(14)

Z radością informujemy, że został opublikowany kolejny numer Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) pod redakcją dr hab. Anny Piszcz. Numer jest dostępny w sprzedaży. Zapraszamy na stronę www.yars.wz.uw.edu.pl, żeby zapoznać się z poruszoną w tej publikacji tematyką.
Publikacje papierowe CARS są do nabycia w:
- Księgarni EKONOMICZNEJ Kazimierz Leki Sp. z o.o.
info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl, tel. (22) 822-90-41
02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
- Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel
tbiel@wz.uw.edu.pl, (22) 55.34.146; 501.367.976
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji finansowane jest w ramach umowy 768/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ministrerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

iKAR 7(5) i 8(5)

Serdecznie zapraszamy do lektury numerów 7(5) i 8(5) internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego opracowanych pod redakcją dr. Macieja Bernatta oraz prof. dr. hab. Tadeusza Skocznego i Marcina Kolasińskiego. Przypominamy, iż oba numery są w całości dostępne tutaj.

Konferencja Supraśl 2017 „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective”

Wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zapraszamy serdecznie na 2. Konferencję Międzynarodową „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective” zaplanowaną na 29-30 czerwca 2017 r. (Supraśl). Zachęcamy do składania abstraktów (deadline 16 grudnia 2016 r.).
Outline
Call for papers

Współpraca z Instytutem Łączności

W dniu 14 listopada 2016 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między Wydziałem Zarządzania UW a Instytutem Łączności w Warszawie. CARS będzie realizował większą część zadań wynikających z tego porozumienia.
Porozumienie o współpracy

Call for Papers (Deadline 15 grudnia 2016)

Wraz z Competition Law Scholars Forum (CLaSF) zapraszamy do wysyłania abstraktów na warsztaty w języku angielskim “Reform of Regulation 1/2003 –Effectiveness of the NCAs and Beyond”, które odbędą się na Uniwersytecie Warszawskim w piątek 28 kwietnia 2017 r.
Zobacz więcej

Porozumienie z Pocztą Polską

W dniu 7 listopada 2016 r. zostało uroczyście podpisane „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Pocztą Polską a CARS.
Porozumienie o współpracy między CARS a Pocztą Polską

Porozumienie z Pocztą Polską

Konferencja: Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE

W dniu 6 grudnia 2016 r. w godz. 11.00 - 16.00 Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Kancelaria Modzelewska & Paśnik organizują na Wydziale Zarządzania UW konferencję poświęconą kontroli sądowej decyzji Prezesa UKE. Konferencja składać się będzie z dwóch paneli. Pierwszy będzie poświęcony kwestiom dowodowym, a drugi charakterowi wyroków zmieniających i uchylających decyzje Prezesa UKE. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie e-maila (do 30 listopada) na adres cars@wz.uw.edu.pl Konferencja jest bezpłatna.
Koncepcja konferencji
Program konferencji

Już jest dostępny iKAR 6(5)

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Piątka, poświęconego regulacji w sektorze telekomunikacji i mediów elektronicznych.
Przypominamy, iż tak ten, jak i wszystkie poprzednie numery iKAR są w całości dostępne tutaj

Kolejna (17.) ekspertyza naukowa CARS (2016)

Ekspertyza ta została zaktualizowana w r. 2017.
Zob. wyżej Najnowsza (20) ekspertyza naukowa CARS (2017)

Powstało Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego CARS

Z dniem 17 października 2016 r. rozpoczęło swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego. Jest ono trzecią tego rodzaju jednostką CARS, stanowiącą specjalną formę realizacji statutowych zadań CARS w obszarach sektorów regulowanych i szczególnych. Dotychczas powstały Laboratorium Lotnictwa Cywilnego oraz Laboratorium Usług Pocztowych.
Zob. więcej

Antitrust Aviation Seminar - Seminarium Lotnicze

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium lotnicze organizowane przez CARS pod patronatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskich Linii Lotniczych LOT.

Seminarium odbędzie się 12 października na Wydziale Zarządzania UW, ul. Szturmowa 3, w sali B-205. Już od 14.00 zapraszamy na kawę i poczęstunek, które są świetną okazją, żeby poznać profesora Jacobs’a. Część merytoryczna odbędzie się w godzinach 15.00 – 18.00.

Wydarzenie będzie poświęcone tematyce antymonopolowej w dziedzinie lotnictwa cywilnego. Podczas seminarium wystąpią Prof. Michael Jacobs (DePaul University, Chicago), Prof. Marek Żylicz, Dr Izabella Szymajda-Wojciechowska (Urząd Lotnictwa Cywilnego, Wiceprezes), Dr Agnieszka Kunert-Diallo (Polskie Linie Lotnicze LOT), Dr Filip Czernicki (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”) i Dr Jan Walulik (CARS).

Całe spotkanie zostanie poprowadzone w języku angielskim.

Prosimy o rejestrację na wydarzenie poprzez wysłanie e-maila na adres nlazarczyk@wz.uw.edu.pl do 5 października.
Zob. więcej

Seminarium Lotnicze

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), vol. 2016, 9(13)

Z radością informujemy, że już został opublikowany pierwszy w tym roku kalendarzowym Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) pod redakcją dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki. Numer jest dostępny w sprzedaży. Zapraszamy na stronę www.yars.wz.uw.edu.pl, żeby zapoznać się z poruszoną w tej publikacji tematyką.

Publikacje papierowe CARS są do nabycia w:
- Księgarni EKONOMICZNEJ Kazimierz Leki Sp. z o.o.
info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl, tel. (22) 822-90-41
02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
- Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel
tbiel@wz.uw.edu.pl, (22) 55.34.146; 501.367.976
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3

Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji finansowane jest w ramach umowy 768/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ministrerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Już jest opublikowany iKAR 5(5)

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru "internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego" pod red. dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki. Tematem przewodnim zeszytu nr 5(5) jest korelacja prywatnego i publicznego egzekwowania prawa konkurencji. Przypominamy, iż ten jak i wszystkie poprzednie numery iKARa są w całości dostępne tutaj

Wykład gościnny prof. Jacobsa nt. Chicago School of Antitrust

Miło nam poinformować, że 11 października 2016 r. będziemy gościć w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych prof. Michaela Jacobsa z DePaul University Chicago. O godz. 17:30 wygłosi na Wydziale Zarządzania UW wykład nt. znaczenia szkoły chicagowskiej dla ochrony konkurencji pt. The Durability of the Chicago School in Antitrust: What Accounts for it? Prof. Jacobs jest uznanym ekspertem prawa konkurencji w USA. Jego artykuły były publikowane w najbardziej prestiżowych periodykach amerykańskich m.in. w Antirust Law Journal i Yale Law Journal oraz cytowane przez Sąd Najwyższy USA. Prof. Jacobs jest także profesorem na uniwersytetach w Australii i w Chinach. Zob. więcej. Wykład będzie miał miejsce w ramach cyklu wykładów gościnnych CARS poświęconych aksjologii ochrony konkurencji.
CV
Plakat
Artykuł: Antitrust Divergence and the Limits of Economics
Artykuł: An Essay on the Normative Foundations of Antitrust Economics

Kolejna ekspertyza naukowa CARS: Status spółki spin-off utworzonej przy współudziale spółki celowej uczelni w świetle przepisów o definicji MŚP w kontekście ubiegania się o pomoc publiczną (2016)

Publikujemy kolejną ekspertyzę naukową CARS, określającą status spółki spin-off utworzonej przy współudziale spółki celowej uczelni w świetle przepisów o definicji MŚP w kontekście ubiegania się o pomoc publiczną.
Zob. więcej.

Powstało Laboratorium Rynku Pocztowego CARS

Z dniem 15 sierpnia 2016 r. rozpoczyna swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Rynku Pocztowego. Jest ono drugą tego rodzaju jednostką CARS, stanowiącą specjalną formą realizacji statutowych zadań CARS w obszarach sektorów regulowanych i szczególnych. Pierwszą taką jednostką jest Laboratorium Lotnictwa Cywilnego, które powstało 15 maja 2016 r.
Zob. więcej

Porozumienie o współpracy z Instytutem Kolejnictwa

Podpisaliśmy Porozumienie o współpracy z Instytutem Kolejnictwa w Warszawie. Jest to pierwsze porozumienie o współpracy z branżową instytucją naukową.
Porozumienie o współpracy

Mamy przyjemność ogłosić, iż tegoroczną „Nagrodę CARS” otrzymał dr hab. Cezary Banasiński.

Nominowani do nagrody zostali dr hab. Anna Piszcz, dr Piotr Semeniuk, dr Łukasz Grzejdziak oraz dr hab Rajmund Molski. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Dziękujemy także PKO BP, Fundatorowi Nagrody CARS.
Galeria zdjęć

PKO Bank Polski fundator nagrody

Zapraszamy na III. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (25.05.2016 r., Łódź)

Przypominamy o nadchodzącej Konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, nad którą CARS sprawuje patronat honorowy. Konferencja odbędzie się w Łodzi 25 maja 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie wydarzenia.
Program
Plakat

Trwa konkurs o Nagrodę CARS 2016

PKO Bank Polski fundator nagrody

W zeszłym tygodniu rozpoczął się konkurs o Nagrodę CARS 2016. Zgodnie z "Regulaminem konkursu" 41 osób uprawnionych do głosowania może wskazać jedną lub dwie najlepsze publikacje z "Listy bazowej". Gala wręczenia Nagrody odbędzie się 7 czerwca o godz. 16.00 w Pałacu Staszica w Sali Lustrzanej INP PAN (Nowy Świat 72).
Regulamin
Lista bazowa
Lista uprawnionych do głosowania
Karta do głosowania
Ramowy Program Gali

Powstało Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS

Z dniem 15 maja 2016 r. rozpoczyna swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Lotnictwa Cywilnego. Jest ono pierwszą tego rodzaju – pilotażową – formą realizacji statutowych zadań CARS w obszarach sektorów regulowanych i szczególnych.
Zob. więcej

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”,

która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem Konferencji jest kompleksowa, wieloaspektowa, widziana z różnych perspektyw (zarówno regulacji krajowych, unijnych, jak i międzynarodowych, regulacji o charakterze publiczno i prywatnoprawnym) a także punktów widzenia, prezentacja problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony klienta na rynku usług finansowych, także w kontekście planowanych regulacji w tym zakresie. Będzie to okazja do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tej Konferencji.

Prosimy o wypełnienie i wysłanie załączonej karty zgłoszenia oraz uiszczenie symbolicznej opłaty konferencyjnej najpóźniej do dnia 13 maja 2016 r.

Kontakt z organizatorami
Wszelkie odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania udzielają:
Dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska, (e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl)
Paweł Adamski (e-mail: sknrekfin@gmail.com)
Program
Slajd

Przedłużona możliwość rejestracji na Krajową Konferencję Konsumencką - KKK (9-10.05.2016)

Informujemy, że przedłużamy możliwość rejestrowania się na Krajową Konferencję Konsumencką (9-10 maja) do piątku 29 kwietnia 2016 r.. Zgłoszenie udziału w konferencji jest możliwe poprzez wypełnienie formularza internetowego oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.
Program
Plakat
Prezentacja
WORKING PAPER:
Możliwość orzekania o uznaniu za niedozwolone postanowień wzorca umowy sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa – argumenty za i przeciw
Nowa prerogatywa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedstawienia istotnego poglądu w sprawie
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów w świetle zupełnej harmonizacji praktyk handlowych wynikającej z dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
Przyszłość arbitrażu konsumenckiego – zapis na polski sąd polubowny jako niedozwolone postanowienie w umowach z konsumentami
Art. 24 ust. 2 pkt 4 - nowa praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów w świetle nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2015 r.
Naruszenie dobrych obyczajów a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
Nowe kompetencje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – instytucja tajemniczego klienta (mystery shopper)
Próba dookreślenia terminu „zbiorowy interes konsumentów”- definicja oraz jej wyznaczniki
Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług energetycznych
Eliminowanie postanowień niedozwolonych z wykonywanych umów o charakterze ciągłym w obrocie konsumenckim
Ekonomiczne warunki przyłączenia nowych odbiorców do sieci energetycznej a interes ekonomiczny konsumentów

tauron

Rejestracja na III. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich (25.05.2016 r., Łódź)

Przypominamy o nadchodzącej Konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, nad którą CARS sprawuje patronat honorowy. Konferencja odbędzie się w Łodzi 25 maja 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym programem wydarzenia, a także zapraszamy do rejestracji. Szczegółowe informację o rejestracji znajdują się na stronie wydarzenia.
Program

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

Rejestracja na Krajową Konferencję Konsumencką - KKK (9 - 10.05.2016)

Przypominamy o nadchodzącej Krajowej Konferencji Konsumenckiej, którą CARS organizuje wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 9–10 maja 2016 r. Jednocześnie mamy przyjemność ogłosić, że TAURON jest oficjalnym Partnerem Krajowej Konferencji Konsumenckiej. Zapraszamy do elektronicznej rejestracji, która będzie trwać do 22 kwietnia.
Program

tauron

Jest już zeszyt nr 1/2016 iKARa

Uprzejmie informujemy, że właśnie został opublikowany pierwszy numer iKARa w 2016 r. (1. z „Serii Antymonopolowej”), zredagowany przez prof. UwB dr hab. Annę Piszcz.
Zapraszamy do lektury

Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński laureatem Honorowej Nagrody CARS

W dniu 23 marca 2016 r. Kapituła Nagrody CARS ustanowiła Honorową Nagrody CARS – tzw. Wielką Sowę – za całokształt osiągnięć naukowych i praktycznych w dziedzinie prawa i ekonomii ochrony konkurencji. W 2016 r. laureatem Nagrody został prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński za całokształt osiągnięć w sferze nauki i praktyki w dziedzinie szeroko rozumianego prawa konkurencji. Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. w ramach Konferencji CARS nt. Dochodzenie przed sądami polskimi roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji.
Zob. program konferencji

Książka i Konferencja CARS nt. Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji

Jeszcze przed Świętami ukaże się kolejna (21.) monografia z serii „Podręczniki i Monografie CARS”: Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji pod red. Anny Piszcz i Dominka Wolskiego, w której grono autorów – teoretyków i praktyków – analizuje założenia i problemy implementacji Dyrektywy odszkodowawczej (2014/104/UE).

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbędzie się Konferencja naukowa CARS poświęcona tym zagadnieniom. W dwóch sesjach – moderowanych przez Profesora Stanisława Sołtysińskiego oraz Sędzię Katarzynę Lis – Autorzy książki przedstawią swoje ustalenia poznawcze i propozycje implementacyjne, nad którymi odbędzie się otwarta dyskusja.

Udział w konferencji jest wolny, ale ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy więc o wcześniejsze zgłoszenie mailowe na adres cars@wz.uw.edu.pl. CARS zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości uczestników reprezentujących konkretną instytucję, kancelarię lub firmę.
Program konferencji

III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

Zapraszamy na III. Ogólnopolską Konferencję Naukową Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, która odbędzie się 25 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. CARS sprawuje patronat honorowy nad przedsięwzięciem.
Zobacz więcej
Call for papers

Ruszyła rejestracja na Krajową Konferencję Konsumencką - KKK (9.-10.05.2016)

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji na KKK (9.-10.05.2016). W celu rejestracji prosimy o wypełnienie Formularza rejestracyjnego i przelanie opłaty konferencyjnej na konto:
Fundacja na Rzecz Wydziału Zarządzania UW
Ul. Szturmowa 3
02-678 Warszawa
Pekao S.A. XV o/Warszawa
07 1240 2887 1111 0000 3388 7461

Przypominamy, że opłata konferencyjna wynosi 250,00 zł i nie pokrywa kosztów przejazdu i zakwaterowania. Rejestracja i przyjmowanie opłat konferencyjnych trwa do 22.04.2016 r.

Informujemy także, że faktura przysługuje automatycznie, o ile opłata zostanie uiszczona z rachunku firmowego. W tytule przelewu prosimy wpisać "Opłata za KKK" z wskazaniem imienia i nazwiska osoby lub osób, których dotyczy.

tauron

Program Krajowej Konferencji Konsumenckiej, Katowice 9.-10.05.2016 r.

Przypominamy uprzejmie, że Krajowa Konferencja Konsumencka, organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Centrum Studium Antymonopolowych, odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 r. w Katowicach.

Informujemy równocześnie, że internetowa rejestracja uczestników Konferencji rozpocznie się w dniu 1 marca 2016 r.
Program KKK – wersja PREFINAL

tauron

Dr Jan Walulik etatowym pracownikiem naukowo-badawczym CARS

Z satysfakcją informujemy, że z dniem 1 lutego 2016 r. dołączył do nas dr Jan Walulik. Jest adiunktem naukowo-badawczym w CARS. Będzie zajmował się problematyką regulacyjną, głównie transportową, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji w lotnictwie cywilnym.

Jan Walulik jest dr. nauk prawnych, laureatem „Nagrody CARS 2015” za pracę „Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego”. Ma wszczęte postępowanie habilitacyjne na WPiA UW na bazie monografii „Progressive Commercialization of Airline's Governance Culture” (EuroPrawo, 2015).

Jest już zeszyt nr 8/2015 iKARa

Uprzejmie informujemy, że ukazał się już - także w wersji papierowej - 8. - i ostatni w 2015 r. - numer iKARa (4. z „Serii Antymonopolowej”), zredagowany przez dr. Macieja Bernatta.

Zapraszamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl

Habilitacja dr Cezarego Banasińskiego

Z radością informujemy, że Rada WPiA UW nadała właśnie dr. Cezaremu Banasińskiemu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych m.in. za znakomitą pracę Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym (Wolters Kluewer 2015). Dr hab. C. Banasiński jest bliskim współpracownikiem CARS, w tym członkiem Rady Naukowej iKAR oraz członkiem Kapituły Nagrody CARS.

Wykład gościnny Prof. Dr. Petera Behrensa z Europa-Kolleg Hamburg (27.01.2016 r.)

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku wykład gościnny CARS. Naszym gościem będzie Prof. Dr. Peter Behrens z University of Hamburg (1984-2006) i Europa-Kolleg Hamburg. Prof. Behrens również wykłada gościnnie na Central European University (Budapest), University of St. Gallen (Szwajcaria) i w College of Europe (Brugia).

Prof. Behrens wygłosi wykład pt. „THE CONTINUING RELEVANCE OF ORDOLIBERAL THINKING IN EUROPEAN COMPETITION POLICY AND LAW”.

Wykład odbędzie się w dniu 27.01.2016 r. (środa) o godz. 17.00 w sali B-205 (Sala Rady Wydziału) na Wydziale Zarządzania UW (Szturmowa 3).

Zapraszamy na powitalną kawę i small talks już od 16.15.
Zaproszenie
Notka o wykładowcy
Artykuł prof. Behrensa

„Prawo konkurencji 25 lat”

22 grudnia ukazała się publikacja „Prawo konkurencji 25 lat” pod redakcją naukową prof. dr hab. Tadeusza Skocznego. Monografia, wydana przez Woltersa, stanowi zbiór referatów wygłoszonych w trakcie I Kongresu Prawa Konkurencji. Już w sprzedaży!

prawo konkurencji 25 lat

Jest już YARS 2015, vol. 8(12)

Informujemy, że ukazał się już kolejny numer Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (2015, vol. 8(12), pod redakcją Prof. Anny Piszcz. W numerze publikowane są referaty z konferencji międzynarodowej nt. Private Competititon Enforcement, która odbyła się w Supraślu w dniach 2-4.07.2015 r.
Zob. więcej.
www.yars.wz.uw.edu.pl

YARS - 10 pkt., iKAR - 5 pkt. na ministerialnej liście „B”

Właśnie zostały opublikowane listy czasopism MNSzW. Zob. Oba nasze periodyki są na Liście „B”. YARS uzyskał 10 punktów, co oznacza wzrost o 100%. iKAR – występujący na tej liście po raz pierwszy – ma 5 punktów.

Dobre wyniki ewaluacji YARSiKAR w procesie ICI Journals Master List 2014

Z przyjemnością informujemy, że oba nasze czasopisma (YARS i iKAR) pozytywnie przeszły proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies uzyskał ICV 2014: 68.41, co odpowiada wartości znormalizowanej 6.79 i jest przejawem tendencji wzrostowej (w r. 2013 wskaźnik ten wynosił 5.73).

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny uzyskał ICV 48.94, co odpowiada wartości znormalizowanej 5.38 i jest również przejawem tendencji wzrostowej (w r. 2013 wskaźnik ten wynosił 4.35).

Oba wskaźniki są wyższe (YARS) lub zbliżone (iKAR) do wskaźników uzyskanych przez czasopisma o podobnym profilu.

Gratulujemy sobie i naszym autorom. Liczymy, że pozostaną na wierni. Wierzymy, że wskaźniki ICV obu naszych czasopism będą wzrastały także w przyszłości. Ze swej strony zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Najwięcej zależy jednak od siły ich oddziaływania, czyli przede wszystkim cytowalności publikowanych w nich artykułów, glos i innych tekstów.

Wykład gościnny Prof. Dr. Paula Nihoul z Catholic University of Louvain (17.12.2015 r.)

Serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku wykład gościnny CARS. Tym razem naszym gościem będzie Prof. Dr. Paul Nihoul z Catholic University of Louvain (Belgia) oraz French University Paris-Dauphine. Paul Nihoul jest także Prezesem Zarządu ASCOLA (Academic Society of Competition Law) i przyszłym sędzią unijnego Sądu (Court).

Prof. Nihoul wygłosi wykład pt. FREEDOM OF CHOICE AS A POSSIBLE PARADIGM FOR COMPETITION LAW. W załączeniu publikowany wcześniej artykuł Prof. Nihoula na zbliżony temat.

Wykład odbędzie się w dniu 17.12.2015 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Sali A Centrum Konferencyjnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców Warszawy 1). Zapraszamy na powitalną kawę i small talks już od 16.15.

Współorganizatorami Wykładu są Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Zaproszenie
Notka o wykładowcy
CV wykładowcy
Lista publikacji wykładowcy
Artykuł: Freedom of Choice

Przesunięcie terminów składania abstraktów na Krajową Konferencję Konsumencką (2016)

W załączonym Call for Papers został zmieniony termin składania abstraktów – nowy termin to 18 stycznia 2016 r. Termin przedstawienia wybranych referatów pozostaje bez zmian (…)
Call for Papers

Jest już zeszyt nr 7/2015 iKARa

Właśnie ukazał się elektronicznie 7. tegoroczny numer iKAR (czwarty numer z „Serii Regulacyjnej”, zredagowany przez prof. dr hab. Stanisława Piątka), poświęcony problemom regulacji audiowizualnej.

Zapraszamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Odwołanie Konferencji nt. Competition Compliance

Ze smutkiem informuję, że - z uwagi na niewielkie zainteresowanie - zmuszony jestem odwołać Konferencję CARS poświęconą Competition Compliance, która miała się odbyć w dniu 18 stycznia 2016 r.

Ukazała się książka Piotra Semeniuka pt. Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji (2015)

W serii „Podręczniki i Monografie CARS” (19) ukazała się właśnie drukiem praca doktorska Piotra Semeniuka pt. Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji.

Książka, tak jak i wcześniejsze publikacje CARS, są do nabycia w „Księgarni Wydziałowej T. Biel”, działającej w budynku Wydziału Zarządzania UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, tel. 22 55.34.146, kom.: 501.367.976; tbiel@wz.uw.edu.pl.
Zobacz plik informacyjny
Zob. więcej

Wykład gościnny dr. Marka Martyniszyna z Uniwersytetu w Belfaście (30.11.2015 r.)

Zgodnie z programem wykładów gościnnych CARS, serdecznie zapraszamy na Wykład Gościnny dr. Marka Martyniszyna z Uniwersytetu w Belfaście pt. „How high (and far) can you go? On fine-setting in cartel cases involving vertically-integrated undertakings and foreign sales.”. Wykład odbędzie się w dniu 30.11.2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w  Sali B-205 (Sala Rady Wydziału) na Wydziale Zarządzania UW (Szturmowa 3). Zapraszamy na powitalną kawę i small talks już od 16.15.
Zaproszenie
Nota o wykładowcy

Krajowa Konferencja Konsumencka – maj 2016 r.

Zapraszamy do składania abstraktów referatów na Krajową Konferencje Konsumencką, która odbędzie się w dniach 9.-10.05.2016 r. na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Abstrakty należy składać do dnia 18 grudnia 2016 r.
Call for Papers

Wykład Gościnny Prof. Rajmunda Molskiego (13.11.2015 r.)

Zgodnie z programem wykładów gościnnych CARS, serdecznie zapraszamy na Wykład Gościnny prof. USz dr. hab. Rajmunda Molskiego pt. „Dylematy polityki promowania narodowych czempionów”. Wykład odbędzie się w dniu 13.11.2015 r. o godz. 17.00 w Sali B-205 (Sala Rady Wydziału) na Wydziale Zarządzania UW (Szturmowa 3). Zapraszamy na powitalną kawę i small talks już od 16.15.
Zaproszenie
Nota o wykładowcy

Planowane projekty badawcze CARS 2015-2016

Program Badawczy CARS na lata 2015 – 2019 przewiduje organizację i realizację wielu projektów badawczych i badawczo-rozwojowych we wszystkich obszarach naszej działalności.

Mamy przyjemność poinformować, że wraz z rozpoczęciem r. akad. 2015/2016 zaczynamy realizować dwa programy badawcze:

(1) Kary pieniężne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz 

(2) Prywatne stosowanie prawa konkurencji.

W ramach programu Kary pieniężne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów z dniem 2.11.2015 r. rozpoczęła się realizacja dwóch projektów badawczo-wdrożeniowych zleconych przez UOKiK:

(a) Kompleksowa analiza orzecznictwa UOKiK oraz sądów rozpatrujących sprawy z odwołania od decyzji UOKiK co do kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (Kary w pokach) oraz

(b) Kompleksowa analiza orzecznictwa UOKiK oraz sądów rozpatrujących sprawy z odwołania od decyzji UOKiK co do kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (Kary w zikach)

Zaproszenie do udziału w realizacji tego projektu zostanie opublikowane na stronie www.cars.wz.uw.edu.pl/NEWS przed końcem następnego tygodnia.

W ramach programu Prywatne stosowanie prawa konkurencji w październiku 2015 r. uruchomiony został krajowy projekt badawczy na lata 2015-2016 pt. Dochodzenie przed polskim sądem roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Podstawowe dylematy implementacji Dyrektywy 2014/104/UE w Polsce. Podjęte w gronie ok. 10 osób badania wstępne zaowocują (do końca lutego 2016 r.) publikacją wydaną przez CARS, która stanowić będzie podstawę bieżącego wspierania Zespołu ds. implementacji Dyrektywy 2014/104/UW kierowanego przez Panią Sędzię K. Lis z Min. Sprawiedliwości oraz kanwę krajowej konferencji naukowej, którą CARS zorganizuje w marcu 2016 r., a także międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej implementacji Dyrektywy 2014/104/UE w państwach członkowskich UE z Europy Środowej i Wschodniej, która zostanie zorganizowana w ramach CARNE w Wilnie wiosną/latem 2017 r. (jako kontynuacja konferencji tegorocznej w Supraślu).

Ponadto, przed końcem bieżącego miesiąca zostanie opublikowane na stronie www.cars.wz.uw.edu.pl/NEWS zaproszenie do udziału w – realizowanym równolegle –projekcie badawczym pt. Prywatne stosowanie reguł konkurencji. Szanse i wyzwania, który rozpocznie się pełną parą po ww. konferencji marcowej. Rezultaty tego projektu będą podstawą planowanego przez CARS międzynarodowego projektu badawczego pt. Private Competititon Enforcement. Perspectives and Challanges, o ile otrzymamy na jego realizację grant unijny w ramach Horizon 2020.

Trwają prace koncepcyjne i negocjacje o granty publiczne lub prywatne projektów badawczych i badawczo-rozwojowych dotyczących: (1) Polski Antymonopolowy Kanon Orzeczniczy (PAKO); (2) Programy zgodności z prawem konkurencji (competititon compliance) – interakcje między przestrzeganiem a stosowaniem prawa konkurencji w Polsce; (3) Negocjacyjne stosowanie prawa konkurencji; (4) Ekonomiczna analiza wybranych decyzji polskiego organu ochrony konkurencji z lat 2017-2015; (5) Przysporzenie konsumenckie; (6) Skutki decyzji warunkowych; (7) Środki zaradcze w prawie antymonopolowym; (8) Zastosowanie krajowego prawa ochrony konkurencji i konsumentów a prawo międzynarodowe prywatne.

Będziemy informować o postępach tych prac. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby osoby zainteresowane udziałem w tych projektach poinformowały nas o tym już teraz.

Zapraszamy do zgłaszania referatów na konferencję nt. Competition Compliance

Zgodnie z planem konferencji CARS, w dniu 18.01.2016 r. odbędzie się Konferencja nt. Programy zgodności z regułami konkurencji (competition compliance). Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach bezpieczeństwa antymonopolowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych teoretyków i praktyków.

Do dnia 15 listopada oczekujemy na abstrakty referatów, które będą podstawą udziału w panelach dyskusyjnych.
Zob. Call for Papers

Są już zeszyty nr 5/2015 i nr 6/2015 iKARA

O ukazaniu się nr 5/2015 r. (trzeciego numeru z „Serii Antymonopolowej”, zredagowanego przez prof. KA dr hab. Konrada Kohutka) informujemy z opóźnieniem i przepraszamy za to niedopatrzenie.

Tym razem natychmiast informujemy, że ukazał się już elektronicznie 6. tegoroczny numer iKAR (trzeci numer z „Serii Regulacyjnej”, zredagowany przez prof. dr hab. Stanisława Piątka), poświęcony problemom regulacji telekomunikacyjnej i pocztowej ochrony konkurencji i konsumentów.

Zapraszamy do lektury obu numerów na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Najnowsze publikacje CARS

Ukazały się właśnie trzy nowe monografie „Programu wydawniczego CARS”:
Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej (16)
Zob. więcej
Rajmund Molski, Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów (17)
Zob. więcej
Marta Michałek, Right to Defence in EU Competition Law; The Case of Inspections (18)
Zob. więcej

Książki są do nabycia w „Księgarni Wydziałowej T. Biel”, działającej w budynku Wydziału Zarządzania UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, tel.  (22) 55.34.146, kom. 501.367.976; tbiel@wz.uw.edu.pl.

Konferencje naukowe CARS w roku akademickim 2015/2016

Mam przyjemność poinformować, że w roku akademickim 2015/2016 CARS będzie organizatorem lub współorganizatorem jeszcze przynajmniej czterech konferencji naukowych:
Programy zgodności z regułami konkurencji (competititon compliance). Skuteczne zarządzanie firmą a bezpieczeństwo antymonopolowe. 18.01.2016 r. Call for Papers jeszcze w tym tygodniu.
Dochodzenie przed polskim sądem roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Wyzwania implementacji Dyrektywy 2014/104/UE. Marzec 2016 r.
Krajowa Konferencja Konsumencka. Katowice, 9.-10.05.2016 r. Call for Papers w listopadzie.
Polityka karania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Czerwiec/lipiec 2016 r.

Spotkanie z prof. Barrym Sullivanem poświęcone stosowaniu analizy ekonomicznej w amerykańskim prawie administracyjnym 26 października 2015 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Barrym Sullivanem z Loyola University Chicago organizowane wspólnie z Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Gość mówić będzie o „The Use of Economic Analysis in US Administrative Law” Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 października 2015 r. o godz. 18:30 na Wydziale Prawa i Administracji UW, Collegium Iuridicum II, sala 1.2 ul. Lipowa 4. Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie uczestnictwa u dr Macieja Bernatta – mbernatt@wz.uw.edu.pl

Wykłady gościnne CARS w sem. zim. 2015/2016

Mam przyjemność poinformować, że w roku akad. 2015/2016 będziemy intensywnie realizować nasz program wykładów gościnnych wybitnych teoretyków i praktyków ochrony konkurencji i konsumentów oraz regulacji sektorowej. W trwającym semestrze zimowym zapraszamy na wykłady: Prof. Barry Sullivana z Loyola University Chicago (26.10.2015 r., godz. 18.30, Collegium Iuridicum II, Lipowa 4)
Prof. Rajmunda Molskiego z WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego (13.11.2015 r.)
Prof. Marka Martyniszyna z Quenn’s University Belfast (30.11.2015 r.)
Prof. Paula Nihoula z Catholic University of Leuven, Prezesa ASCOLA (17.12.2015 r.)
Prof. Petera Behrensa z Universität Hamburg (styczeń 2016 r.)
Prof. Ryszarda Markiewicza (styczeń/luty 2016 r.)

Bardzo proszę o zarezerwowanie sobie tych terminów. Zaproszenia na poszczególne wykłady i szczegółowe informacji o nich będą odrębnie dostępne na tej stronie.

Odbyła się konferencja UOKiK i CARS nt. Ekonomii Ochrony Konkurencji

W dniach 13 i 14 października 2015 r. odbyła się konferencja nt. ekonomii ochrony konkurencji zorganizowana przez UOKiK i CARS. Zrealizowany program konferencji zamieszczamy poniżej.

W pierwszym dniu konferencji miało miejsce międzynarodowe seminarium nt. porozumień wertykalnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele KE, krajowych organów ochrony konkurencji, przedstawiciele środowisk akademickich i praktyki. Folie prelegentów tej części konkurencji są dostępne na stronie internetowej UOKiK.

Drugiego dnia konferencji odbyły się cztery panele poświęcone wykorzystywaniu ekonomii w ochronie konkurencji, stosowaniu analiz ekonomicznych oraz przesłankom i warunkom wykorzystywania metod ilościowych w stosowaniu prawa ochrony konkurencji, a także ekonomii ochrony konkurencji i regulacji wobec praktyk antykonkurencyjnych.

Zrealizowany program konferencji
Folie panelistów 2. części konferencji

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny członkiem Zarządu ASCOLA

22 maja br., w Tokio, w trakcie 10-tej Konferencji Akademickiego Towarzystwa Prawa Konkurencji prof. Tadeusz Skoczny, dyrektor CARS, został wybrany przez Walne Zgromadzenie ASCOLI w skład jej Zarządu (Board). W ramach podziału obowiązków w Zarządzie ASCOLI prof. T. Skocznemu powierzona została funkcja przewodniczącego Komitetu Członkowskiego (Membership Committee), odpowiedzialnego za rozwój personalny ASCOLI, a zwłaszcza jej ekspansję na Wschód Europy oraz Azję i Afrykę.

Zachęcamy do wejścia na nową stronę internetową ASCOLI, gdzie można znaleźć m.in. informację o 11-tej Konferencji ASCOLI w Leiden (NL) w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2016 r. oraz o warunkach i procedurze przystąpienia do ASCOLI.

Niektórzy uczestnicy 9-tej Konferencji ASCOLI w Warszawie, zorganizowanej przez CARS w 2014 r., rozpoznają się zapewne w foto show na stronie głównej ASCOLI.

Ostatnia w tym semestrze Ekspertyza naukowa CARS: Analiza antymonopolowa w przypadku koncentracji przedsiębiorców na rynkach dwustronnych

Zdążyliśmy przed wakacjami ukończyć Ekspertyzę naukową zamówioną przez Kancelarię Sołtysiński Kawecki Szlęzak, poświęconą ekonomicznym i prawnym problemom rynków dwustronnych. Zob. więcej

Gala Nagrody CARS 2015 i Panel Regulatorów (16.07.2015 r.)

Gala Nagrody CARS 2015 i Panel Regulatorów PKO Bank Polski fundator nagrody

Uroczyste wręczenie tegorocznej "Nagrody CARS 2015” (regulacyjnej) odbędzie się w dniu 16 lipca 2015 r. w s. B Centrum Konferencyjnego UOKiK (Plac Powstańców Warszawy 1).

Będzie ono połączone z „Panelem Regulatorów”, w którym udział wezmą prezesi lub przedstawiciele prezesów UOKiK, UTK, UKE, ULC i URE.

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w obu spotkaniach wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności autorów prac, które brały udział w Konkursie, oraz osoby, które były uprawnione do głosowania.
Program Gali
Panel Regulatorów
Więcej zdjęć

statuetka nagrody CARS

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. HARMONISATION OF PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT: A CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVE (Supraśl, 2.-4.07. 2015) za nami!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and European Perspective, zorganizowana w dniach 2-4 lipca 2015 r. w Supraślu, zakończyła się pełnym sukcesem. Postanowiono, że następna taka konferencja zostanie zorganizowana w ramach sieci naukowej CRANE wiosną 2017 r. na Litwie. Zob. więcej

Konferencja ekonomiczna CARS i UOKiK (13.-14.10.2015)

W dniach 13 i 14 października 2015 r. odbędzie się w Centrum Konferencyjnym UOKiK konferencja ekonomiczna CARS i UOKiK.

Konferencja będzie składać się z dwóch części: (1) International Seminar on Verticla Restraints (13.10.2015) oraz (2) krajowej konferencji „Ekonomia ochrony konkurencji”. Rozpoczęła się rejestracja uczestników konferencji (obu jej części łącznie) za pośrednictwem strony internetowej UOKiK. Zob. więcej
Program
Rejestracja via www.uokik.gov.pl

Kolejna Ekspertyza naukowa CARS: Możliwość i sposoby eliminacji z obrotu prawnego klauzul abuzywnych

W dniu 6 lipca 2015 r. opublikowana została kolejna – dostępna publicznie – Ekspertyza naukowa CARS. Tym razem analizie poddane zostały możliwość i sposoby eliminacji z obrotu prawnego postanowień umownych uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne. Zob. więcej

Jest już iKAR 4/2015

Informujemy, że ukazał się już elektronicznie 4. tegoroczny numer iKAR (4/2015), poświęcony tym razem ogólnym problemom ochrony konkurencji i konsumentów. iKAR 4/2015 jest 2. tegorocznym numerem „Serii antymonopolowej” CARS. Zapraszamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Rajd rowerowy CARS

Rajd rowerowy CARS

Zobacz więcej zdjęć.

W ramach projektu „Integracja przez rekreację” CARS serdecznie zaprasza swoich współpracowników i sympatyków na wspólną wycieczkę rowerową w Kampinoskim Parku Narodowym w dniu 21 czerwca 2015 r. (niedziela). Potrzebny jest tylko rower i pozytywne nastawienie. Osoby zainteresowane proszone są o e-maila na adres mbernatt@wz.uw.edu.pl do 17 czerwca.

Termin: niedziela 21.06., godz. 11.
Miejsce spotkania: Truskaw, ul. Falińskiego 6a (pod restauracją Dziupla).
Dojazd: indywidualnie – samochodem albo autobusem nr 708 od stacji Metra Młociny.
Trasy: dwie do wyboru, jedna krótsza, łatwiejsza (ok. 15 km); druga dłuższa (ok. 25-30 km). pojedziemy szlakami rowerowymi (drogi bite) w kierunku Roztoki.
Mile widziane: mapy Kampinosu pod ręką i kaski rowerowe na głowach;
Dalszy program: rajd zakończymy ok. 15 w miejscu wyjazdu (w Truskawiu) obiadem w Restauracji Dziupla.

Jest już iKAR 3/2015

Informujemy, że ukazał się już 3. tegoroczny numer iKAR (3/2015), poświęcony tym razem ogólnym problemom regulacji energetycznej. iKAR 3/2015 jest 2. numerem „Serii regulacyjnej” CARS. Zapraszamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Ordery Odrodzenia Polski dla Prof. Anny Fornalczyk i prof. Tadeusz Skocznego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski, odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Annę Fornalczyk, pierwszą Prezes Urzędu Antymonopolowego, oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Tadeusz Skocznego, dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW i Przewodniczącego Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK.

Odznaczenia zostały wręczone podczas uroczystości na Zamku Królewskim, która miała miejsce w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 maja.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręcza order prof Tadeuszowi Skocznemu

Zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP, wykonane przez Fotografa Prezydenta RP Pan Wojciecha Olkuśnika.

Startuje konkurs o Nagrodę CARS 2015 – tym razem regulacyjną

PKO Bank Polski fundator nagrody

Informujemy, że w tych dniach wystartuje konkurs o „Nagrodę CARS 2015”. Tym razem w konkursie biorą udział prace monograficzne z zakresu ekonomii i prawa regulacji w sektorach infrastrukturalnych. Zob. poniżej szczegółowe warunki i zasady konkursu:
Regulamin konkursu
Lista bazowa
Lista uprawnionych

statuetka nagrody CARS

Uruchamiamy kolejne edycje studiów podyplomowych ARIS

Jesienią 2015 r. zostaną uruchomione dwie nowe edycje studiów podyplomowych ARIS:

- 2. Edycja telekomunikacyjna; czytaj więcej

- 1. Edycja energetyczna; czytaj więcej

Jest już YARS 2015, vol. 8(11)

Informujemy, że ukazał się już kolejny numer regularny Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (2015, vol. 8(11), pod redakcją Prof. Anny Piszcz. Czytaj więcej.

Porozumienie z KRRiT

W dniu 21 maja 2015 r. zostało uroczyście podpisane „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a CARS. Pierwszy rezultatem tej współpracy będzie iKAR nr 7/2015 poświęcony regulacji mediów elektronicznych. Zobacz więcej.

Konferencja CARS: Ekonomia ochrony konkurencji – Call for Papers

W dniu 12 października 2015 r. odbędzie się konferencja CARS nt. Ekonomia ochrony konkurencji. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów do dnia 28 maja 2015 r. Rejestracja uczestników zostanie przeprowadzona w okresie 15.06. – 15.07.2015 r. Zob. więcej

1. PKPK za nami!

W dniach 13.-15.04.2015 r. odbył się Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, który zorganizował CARS i którego Partnerem był Tauron Sprzedaż. Bezpośrednio przed inauguracją Kongresu odbyła się uroczysta sesja zorganizowana przez UOKiK z okazji 25-lecia prawa ochrony konkurencji w Polsce. Na stronie Kongresu – www.1pkpk.wz.uw.edu.pkl – można już znaleźć „Galerię zdjęć” z Kongresu. Zapraszamy.

tauron cars

Jest już iKAR 2/2015

Informujemy, że ukazał się już 2. tegoroczny numer iKAR (2/2015), poświęcony tym razem ogólnym problemom ochrony konkurencji. iKAR 2/2015 jest też 1. numerem z jego „Serii antymonopolowej”. Zawiera przede wszystkim referaty wygłoszone na konferencji CARS dotyczącej ostatniej noweli do uokik z 2007 r., która odbyła się w dniu 19 stycznia 2015 r. Zapraszamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Konferencja międzynarodowa CARS i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2015 r.

Zapraszamy na konferencję międzynarodową CARS i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective”, poświęconą w szczególności Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego. Konferencja odbędzie w Hotelu „Pięć Dębów” w Supraślu k. Białegostoku (ul. Rymarka 7) w dniach 2-4 lipca 2015 r. Zobacz szerzej.

Odpalamy stronę internetową 1. Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji

Z dniem 2 lutego br. zacznie funkcjonować specjalna strona internetowa 1. PKPK, który odbędzie się w Warszawie w dniach 13.-15.04.2015 r. Tym samym rozpoczynamy kolejną fazę przygotowań Kongresu, którego organizatorem jest CARS, a Partnerem Tauron Sprzedaż.
Zapraszamy

tauron cars

Grupa robocza ds. monitorowania stosowania przepisów OKiKU znowelizowanych w 2014 r. oraz modernizacji wzorców normatywnych w kolejnej noweli do OKiKU.

Zobacz więcej.

Kolejna Ekspertyza naukowa CARS: Pojęcie podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem treści art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (2015).

W dniu 4 lutego 2015 r. opublikowana została kolejna – dostępna publicznie – Ekspertyza naukowa CARS. Tym razem analizie antymonopolowoprawnej poddane zostały pojęcia „podmiotów zależnych” i „grupy kapitałowej”. Zob. więcej

Jest już iKAR 1(4)2015

Informujemy, że właśnie ukazał się 1. tegoroczny numer iKAR (1/2015), poświęcony regulacji kolejowej. Tym samym rozpoczynamy 4. rok wydawania naszego periodyku. iKAR 1/2015 jest też 1. numerem z jego „Serii regulacyjnej”. W serii tej będą ukazywały się corocznie cztery zeszyty, poświęcone regulacji transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i finansowej. Zapraszamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Najnowsza Ekspertyza naukowa CARS: Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych (2015)

W dniu 29 stycznia 2015 r. opublikowana została kolejna – dostępna publicznie – Ekspertyza naukowa CARS. Tym razem powołany w CARS zespół poddał analizie obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych. Zob. więcej

Konferencja CARS 19.01.2015 r.

W dniu 19 stycznia 2015 r. odbyła się 1. tegoroczna konferencja CARS poświęcona zmianom w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które weszły w życie 18.021.2015 r., oraz najważniejszym kierunkom dalszej jej modernizacji. Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie. Wzięło w niej udział ponad 130 osób z różnych zainteresowanych środowisk. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w iKAR nr 2/2015.
Program
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. – najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji
Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Dalsze zmiany w systemie kar pieniężnych
Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Konkurs na adiunkta naukowo-badawczego w CARS

Trwa konkurs na pełno-etatowego adiunkta naukowo-badawczego w CARS. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału wszystkich tych, którzy spełniają ustalone kryteria i chcieliby przyłączyć się do naszego zespołu. Zobacz więcej.

Jest już ostatni w roku 2014 numer iKAR (9/2014)

Informujemy, że ukazał się już ostatni tegoroczny numer iKAR (nr 9/2014). Jest to numer regularny, którego redaktorem prowadzącym jest dr Maciej Bernatt z Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Wywiad Dyrektora CARS dla czeskiego kwartalnika ANTITRUST

Zob. więcej

Najnowsza ekspertyza CARS: Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny (2014)

15 grudnia 2014 r. opublikowana została kolejna – dostępna publicznie – Ekspertyza CARS. Tym razem powołany w CARS zespół przygotował prawną i ekonomiczną analizę klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny. Zob. więcej

Jest już iKAR 2014, 8(3)

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że właśnie ukazał się 8. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), tym razem poświęcony głównie regulacji telekomunikacyjnej. Jego redaktorem prowadzącym jest prof. dr hab. Stanisław Piątek z Wydziału Zarządzania UW. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Pierwsza konferencja CARS w r. 2015

Zapraszamy na 1. w 2015 r. konferencję CARS poświęconą „znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejszym zmianom i kierunkom dalszej modernizacji”, która odbędzie w Centrum Konferencyjnym UOKiK (Plac Powstańców Warszawy 1) w poniedziałek 19.01.2015 r. w, godz. 9.30 – 16.30. Zob. szerzej
Koncepcja
Program
Formularz zgłoszeniowy

Jest już iKAR 2014, 7(3)

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że właśnie ukazał się 7. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęcony głównie regulacji kolejowej. Jego redaktorami prowadzącymi byli dr Michał Będkowski-Kozioł oraz Łukasz Gołąb z Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest już YARS 2014, vol. 7(10)

Informujemy, że właśnie ukazał się numer specjalny Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (2014, vol. 7(10), pod redakcją Eweliny D. Sage PhD (OXON). Zawiera on wystąpienia wygłoszone w ramach „Competition Policy Workshop”, zorganizowanego w ramach IX. ASCOLA Conference Warsaw 2014. Czytaj więcej.

Archiwum 2007–2014